Skip to main content
Start » Infrastruktur » Svenskarnas intresse för solenergi fortsätter att öka
Infrastruktur

Svenskarnas intresse för solenergi fortsätter att öka

På senare år har marknaden för solel växt i Sverige. Intresset för att investera i solenergianläggningar är högt och statliga investeringsbidrag kan i framtiden bidra till att intresset ökar ännu mer framöver.

Solenergimarknaden har fördubblats fyra år i rad och solenergi seglar upp som ett allt mer attraktivt komplement till övriga energikällor.

Trots att Sverige är ett relativt kallt land så lämpar sig våra vädermässiga förutsättningar mycket bra för solenergi. På vintern, när antalet dagsljustimmar är relativt få, genereras av naturliga skäl inte särskilt mycket solenergi. Under våren, hösten och i synnerhet sommaren kan solpaneler på villor, kontor och offentliga byggnader däremot generera en hel del energi.

– En vanlig uppfattning är att solenergi enbart är ett attraktivt alternativ i varma länder. I själva verket är det antalet ljusa timmar snarare än hur varm luften är som avgör hur mycket solenergi en genomsnittlig solenergianläggning kan generera, säger Urban Johansson på energiföretaget Co2Pro.

Överskottselen kan lagras i ett batteri

– Intresset för solenergi ökar bland såväl privatpersoner som kommersiella fastighetsägare. För privatpersoner som bor i villa är det förstås svårt att tillvarata solenergin mitt på dagen då merparten av elen produceras. Eftersom de flesta villaägare inte är hemma mitt på dagen säljer de istället sin överskottsel till elhandelsbolag eller elbolag. De kan även välja att lagra överskottsenergin i ett särskilt batteri, vilket innebär att elen kan användas när den behövs som mest. Den typen av batterilösningar är dock relativt kostsamma, säger Urban Johansson.

I länder, där man haft generösa solenergibidrag så som i Tyskland och Danmark, där intresset för att installera solenergilösningar ökat snabbt har en del oseriösa aktörer sökt sig till marknaden. Den problematiken har vi än så länge inte sett några effekter av i Sverige.

Solenergilösningar leder till medveten elkonsumtion

– En solenergianläggning är en långsiktig investering som ska generera el i många år framöver. Som kund är det därför mycket viktigt att välja leverantör och produkter med omsorg. Om man köper en solcellsanläggning på nätet från en tillverkare finns i allmänhet inga garantier för hur lång livslängd anläggningen har eller hur mycket el den kommer att producera. Det handlar om att välja produkter som man kan lita på och att det finns något som står bakom produkterna, som kommer att finnas kvar under längre tid. Det gör att man kan känna sig trygg med sin solcellsinvestering, säger Urban Johansson.

Han tillägger att personer som investerar i en solenergilösning och därmed producerar egen el ofta får en mer medveten elkonsumtion, vilket innebär att de ändrar sitt användarbeteende. Ett sådant exempel är att de kanske väljer att använda tvätt- eller diskmaskinen mitt på dagen istället för på kvällen för att kunna tillvarata den solenergi som produceras i realtid.

Next article