Skip to main content
Start » Infrastruktur » Göteborg i riskzonen för byggfällan
Infrastruktur

Göteborg i riskzonen för byggfällan

Inom en tioårsperiod kommer Sveriges folkmängd vara uppe i 11 miljoner, vilket kommer ställa stora krav på många nya bostäder och en fungerande infrastruktur som binder ihop större regioner.

– För att vi människor ska må bra behöver vi en bostad, ett arbete att gå till och möjligheter att effektivt kunna resa däremellan. Bara så kan vi få våra liv att gå ihop, säger Catharina Elmsäter Svärd, vd på branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Elmsäter-Svärd oroas över att nedgången i nyproducerade bostäder på riksnivå har sjunkit med nära 30 procent sedan 2017. En oroväckande signal då det istället krävs ett ökat byggande för att möta Sveriges starka befolkningstillväxt.

– Den kraftiga nedgången i nyproduktion beror på politiska beslut och finansiella kreditrestriktioner som exempelvis det skärpta amorteringskravet. Detta skapar en bostadsbrist som slår extra hårt mot hushåll med svag ekonomi, vilket i sin tur leder till samhällsutmaningar.

Risk att Göteborg drabbas

En region där byggandet dock fortfarande går på högvarv är Västra Götaland med Göteborg i centrum. Där drivs många infrastrukturprojekt där man planerar linbanor över älven, bygger ut hamnen, som är Sveriges största, och bygger järnväg mot Borås och Landvetter. Samtidigt rustas äldre bostadsområden upp och nya områden projekteras och byggs.

– I Göteborgsregionen har det tvära byggstoppet vi sett i Stockholmsregionen inte märkts av ännu. Vi har under en lång tid varnat för att kreditrestriktioner kan påskynda ett konjunkturfall. Det finns risk att även Göteborgsregionen kommer att drabbas av en nedgång när de befintliga byggprojekten har slutförts, konstaterar Catharina Elmsäter Svärd.

Byggkran
Det finns en risk att Göteborgsregionen drabbas av nedgång när de befintliga byggprojekten har slutförts. Foto: Unsplash

Svårt att ta sig till jobbet

För att klara utmaningen med en ökande folkmängd i storstadsregionerna krävs att större arbetsmarknadsregioner binds samman så att folk kan bosätta sig längre från centralorterna men ändå kan resa mellan jobb och hem så effektivt som möjligt. För att det ska bli verklighet krävs betydande satsningar på infrastrukturen.

– En positiv motvikt till ett minskat bostadsbyggande är offentliga infrastrukturinvesteringar. Det är viktigt att se infrastrukturen som motorn i bostadsbyggandet. Möjligheter till utökad arbetspendling i regionen är bra, det gör att fler platser blir attraktiva att bygga på.

50 000 personer kommer försvinna

För att klara de stora satsningar som krävs så behövs ett stort antal nya medarbetare inom byggbranschen. 50 000 personer beräknas gå i pension inom en femårsperiod.

– För att locka unga till branschen måste vi kunna visa att branschen är attraktiv, sund och säker. Det innebär bland annat att företagen på vår marknad får konkurrera på lika villkor och aktivt visa att vi har nolltolerans mot fusk.

Ung byggarbetare
Det är viktigt att få den yngre generationen att förstå att byggbranschen kan vara spännande och utmanande, men alltid säker. Det kommer att attrahera yngre arbetskraft. Foto: Unsplash

Släpp dataspelet och bidra på riktigt

Bland de frågor som Sveriges Byggindustrier arbetar med är att se till att landets kommuner fortsatt värnar om bygg- och anläggningsprogrammen, att utöka lärlingssystemet och flertalet andra insatser som kommer att krävas för att säkra kompetensförsörjningen.

– Det finns en stor entusiasm och framtidstro bland våra medarbetare som jobbar inom byggbranschen. Våra medlemsföretag bildar en modern och innovativ bransch med många roliga arbetsuppgifter. Hos oss får ungdomar vara med och bygga riktiga världar, som jag vet att många redan gör i dataspel, till exempel i Minecraft, avslutar Catharina Elmsäter Svärd.

Next article