Skip to main content
Start » Infrastruktur » Digitaliseringen är här nu – Sverige halkar efter
Infrastruktur

Digitaliseringen är här nu – Sverige halkar efter

Dags för kraftfullt genomförande för svenska företag.

Det här är vår verklighet  

Vi är redan där – i den digitaliserade världen, där individerna är mer digitala än någonsin och digitala lösningar ökar samverkan och tillit mellan människor i organisationer. Tekniska lösningar möjliggör smartare och effektivare tillverkningsprocesser, verksamhetsstöd och innovationslösningar. Detta ställer krav på svenska företag att agera och välja väg.

Allt rör sig i ett högt tempo och enligt rapporter kommer hälften av dagens jobb att vara automatiserade om 20 år, de jobb som blir kvar är sådana där det krävs kreativitet, samarbete, oförutsägbarhet och improvisation. 

Det här är vår utmaning 

Har företag idag råd att vänta? Kan företag hoppas att digitaliseringsvågen går över? Kan företag ducka och tro att det som sker inte påverkar dem? Vi är säkra på svaret: Inget företag har råd att vänta!

Det största problemet är att de flesta inte gör något med möjligheterna

Många strategier genomförs aldrig, skälet är att man inte har kraften från och tilliten inom den egna organisationen. Konsekvensen blir att allt stannar upp. Det största problemet är att de flesta inte gör något med möjligheterna som finns och därmed riskerar att stå kvar på perrongen när tåget går.

Företag i Sverige måste förstå att det enda vi kan vara säkra på är att det osäkra består. Vi måste organisera oss efter det och de utmaningar som uppstår. 

Strategigap 

Många företag har en tydlig strategi men ofta har implementeringen och förändringsarbetet stannat upp – ett gap mellan strategi och genomförande uppstår. En ny strategi innebär alltid förändring. Organisationen och mellancheferna som står mitt i de dagliga utmaningarna ser inte samma behov av förändring och förstår inte hur implementeringen ska hinnas med. 70% misslyckas på grund av att man missar tvärfunktionalitet och fokus, förändring sker först när alla gör något annorlunda. Att mobilisera organisationen och skapa kraftfullt genomförande ger förutsättningar för hållbara resultat. 

Tvåbenthet är framtiden 

Dagens företag måste göra två saker samtidigt. Utveckla den befintliga affären, vänsterbenet, samtidigt som man arbetar med framtidens affärer, högerbenet. I vänsterbenet ska vi bibehålla konkurrenskraft, minimera kostnader och jobba närmare kunderna. I högerbenet ska vi fokusera på möjligheter, testa idéer och våga göra fel fort.

Hög effektivitet i det ena benet är en förutsättning för att driva det andra benet.

Det krävs fokus och framdrift i båda benen, men olika styrning, ledning och uppföljning för att lyckas. Hög effektivitet i det ena benet är en förutsättning för att driva det andra benet. Hållbara resultat uppnås när man lyckas med båda benen samtidigt.

Gör inte misstaget att styra högerbenet enligt samma principer som vänsterbenet. Det kommer inte att göra er snabbare, snarare tvärtom, det kommer leda till interna spänningar och onödigt lång tid till realisering. 

Att överleva som bolag – för er som vill bli bäst

Överlevnad på en mer komplex marknad kräver nytänkande och omtag, att hantera ständig förändring och göra det till en del av det dagliga arbetet. För att bli bäst krävs:

Mod – att göra något riktigt nytt utmanar alltid det befintliga
Beslutsamhet – fatta beslut och stå för dem – älska förändring
Ständigt omvärldsfokus – lär känna er globala omvärld och nyttja digitalisering för att vara nära era kunder
Oväntade team – framtidens utmaningar kommer lösas av samverkan mellan olika kompetenser och personligheter

Hållbara resultat skapas genom rätt förutsättningar för organisation och individ att kraftfullt genomföra era planer.

Next article