Start » Infrastruktur » Resultatet? 300 000 nya bostäder!
Infrastruktur

Resultatet? 300 000 nya bostäder!

Sverigeförhandlingen är inne på sin slutspurt. Resultatet är en fastslagen höghastighetssträcka för järnväg, samt ett trefaldigt mål av nya bostäder.

Efter tre intensiva år och fler förhandlingar än vad förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman nog själva riktigt kan hålla räkningen på. Resultatet är en fastslagen sträckning av Sveriges första höghastighetsjärnväg, samt överenskommelser med kommunerna kring deras egna insatser, inklusive satsningar på nya bostäder. 

Gigantiskt samhällsprojekt 

Höghastighetsjärnvägen förtjänar sin del av uppmärksamheten; den kommer att underlätta för såväl arbetspendling som möjligheten att bo var man vill i södra Sverige.

Ett höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg kommer att konkurrera ut mindre hållbara alternativ.

– Vår rekommendation är att slutföra höghastighetsjärnvägen skyndsamt eftersom den stora effekten är beroende av sträckornas ändpunkter. Ett höghastighetståg som tar mindre än två timmar mellan Stockholm och Göteborg kommer att konkurrera ut mindre hållbara alternativ som bil och flyg på samma sträcka, säger HG Wessberg.

Vad som dock bör få betydligt större fokus är det faktum att målet med 100 000 nya bostäder uppnåtts med råge, och det nära tre gånger om – 300 000.  

– Sverigeförhandlingen har gynnat diskussioner mellan stat, kommun och region, vilket resulterar i rena avtal. Höghastighetsjärnvägen har varit något konkret att diskutera kring, vilket öppnat upp för en snöbollseffekt för bostadsbyggandet.

Förhandlingen framgången 

Det är just förhandlingar som arbetsform som har möjliggjort kommunernas egna engagemang, ett engagemang som har varit den stora framgångsfaktorn i detta samhällsprojekt, säger HG Wessberg.

– Förutom givna ramar och målsättningar från regeringens sida har Sverigeförhandlingen i stort sett börjat med ett blankt papper. Ingen har kunnat förutsäga hur vare sig sträckning på höghastighetsbanan eller kommunernas egna initiativ skulle se ut i slutändan, säger han.

Catarina Håkansson Boman är enig med sin kollega:

– Just kommunernas initiativkraft och vilja är något som vi båda kommer att ta med oss ifrån de här tre åren. Det har varit fantastiskt kul att se hur processen vuxit fram under samverkan, avslutar hon.

Nästa artikel