Start » Entreprenör » Vill du utveckla dina idéer och uppfinningar?
Sponsrad

Välkommen till GÖTEBORGS UPPFINNAREFÖRENING! Sveriges största lokala uppfinnareförening med medlemmar från hela landet.

Göteborgs Uppfinnareförening -GUF- är en ideell förening som lotsar medlemmarna framåt i utveckling av sina idéer till uppfinningar och innovationer. Verksamheten bygger på vårt unika interna nätverk av kompetens och erfarenhet inom innovationsutveckling.

200 från hela landet fått möjligheten

Under de senaste två har GUF drivit projektet UppfinnarLotsen med finansiering av Vinnova. Här har ca 200 uppfinnare från hela landet fått en möjlighet att utvärdera sina tidiga idéer, både tekniskt och affärsmässigt. I enkätsvar visar det sig att 90 % av uppfinnarna anser att deras idéer har utvecklats under tiden och lika stor andel anger att de har fått relevant rådgivning och hjälp.  

Sänds även digitalt

GUFs medlemsförmåner består bl.a. av den helt unika funktionen ”medlem söker hjälp”, medlemsträffar, föredrag, kurser och rådgivning kring patent, design och varumärken, stöd i nyhetsgranskning och mycket mera. De flesta utbildningar, möten och rådgivningar sänds också digitalt för att passa medlemmarna, oberoende av var man är bosatt.

Möjligheter till resurser för framtagning av CAD ritningar, 3-d printing, app-utveckling, industridesign och annat som behövs vid idéutveckling finns också inom nätverket.

Utvecklat fyra guider

Göteborgs uppfinnareförening har utvecklat 4 guider kring innovationsutveckling. Uppfinnare – utvärdera din egen idé på ett tidigt stadium, PUFF – personlig utveckling och IP Guiden- immateriella rättigheter (finns både på Sv och Eng) – allt för att stödja den enskilde uppfinnarens behov vid utveckling av sina idéer. Dessa finns att köpa/beställa via mail till oss.

Alla medlemmar har ett ömsesidigt sekretessåtagande.

Intresserad av att veta mera – kontakta oss gärna!

Läs mer här.

[email protected]            070-2120167

Nästa artikel