Skip to main content
Start » Entreprenör » Var är krispaketet som räddar svenska startups?
Framtidens Entrepenör

Var är krispaketet som räddar svenska startups?

Johan Ödmark, VD Swedish Incubators and Science Parks Foto: Ola Hedin

Covid19 har inneburit en alarmerande situation för många startups. Görs inget nu kan framtida svensk konkurrenskraft gå helt förlorad.

Sju av 10 svenska startups riskerar att inte överleva sex månader. Den slutsatsen drar Swedish Incubators & Science Parks, SISP, tillsammans med Ignite Sweden efter att över 400 forskningsnära startups beskrivit sin situation med anledning av Covid19. SISP och Ignite Sweden skickade i samråd med näringsdepartementet ut en barometerenkät till många av de för Sverige viktiga innovationsdrivna uppstartsbolagen. Det här är bolag som oavsett Covid19 hanterar en rad olika utmaningar som är en del av att vara i uppstartsfas.

Stöden når inte startups

Svaren som kom tillbaka understryker en alarmerande situation för startup-Sverige. 

– Som exempel kan nämnas att 75 procent upplever att det är svårare att söka kapital nu. Redan 1 mars upplevde hälften försämringar i omsättning. En majoritet uppger att åtminstone hälften av planerade projekt har blivit inställda eller uppskjutna. Och många mindre bolag har fått säga upp en betydande del av deras anställda, nära 20 procent, berättar Johan Ödmark, vd för SISP.

Blivit en oundviklig del av vardagen

Ska vi dessutom vara riktigt petiga: slutsatsen publicerades 29:e april och i skrivande stund har det gått ytterligare en månad. Covid19 har för oss alla blivit en oundviklig del av vardagen och prognoser säger att det också kommer att vara så lång tid framöver. Fem-sex månader räcker nog tyvärr inte.

– Att rädda bolag från konkurs och människor från arbetslöshet är viktiga prioriteringar. De krispaket som hittills presenterats av regeringen är välkomna och nödvändiga stöd för många svenska arbetsgivare och arbetstagare, säger Johan Ödmark och fortsätter:

– Problemet är dock att de statliga stöd som presenteras inte når våra startups, på grund av hur de är beskrivna. Konsekvensen blir att många unika och livskraftiga bolag, som står för framtida Sveriges ekonomi och arbetsmarknad, inte kommer att klara sig.

Viktiga för svensk konkurrenskraft

40 procent av de tillfrågade innehar eller är i process för patent. Det här är svensk konkurrenskraft som riskerar att gå förlorad. De mindre innovativa bolagen fungerar också som energiinjektioner till hela branscher, de större och etablerade bolagen inkluderat. Branscher behöver det surr som startups skapar. Större, etablerade teknikbolag behöver utbyte med mindre, snabbfotade entreprenörer för att själva hålla sig konkurrenskraftiga.

–  Om vi framöver vill ha ett starkt ekosystem för innovation, ett starkt näringsliv och offentlig sektor kan vi inte bara förlita oss på de bolag vi ser idag; vi måste också se till att stötta våra startups. De kommer att vara en viktig del av lösningen när vi framöver ska fortsätta bygga ett starkt samhälle, avslutar Johan Ödmark. 

Läs mer här.

Next article