Start » Entreprenör » Utan konkurrens blir vi sårbara
Entreprenör

Utan konkurrens blir vi sårbara

Nyföretagande hos Nyföretagarcentrum
Nyföretagande hos Nyföretagarcentrum
Foto: Unsplash

Utvecklingen mot ett allt mer kontantlöst samhälle fortsätter och allt fler digitala betallösningar tas fram.  

Detta vinner förtroende hos såväl konsumenter som företag. Ett scenario med en takt som vi inte ser någon annanstans i världen. På den svenska marknaden görs idag drygt 80 procent av alla transaktioner i den fysiska detaljhandeln med kort. Inom branscher som restaurang, hotell, kollektivtrafik och parkering ligger man idag på ännu högre siffror. Prognoserna för 2020 är att mer än 90 procent av alla betalningar är digitala och år 2025 beräknas hälften av alla handlare att helt ha slutat att ta emot kontanter.

De två senaste åren har utrullning av kontaktlösa kortbetalningar pågått för fullt i Sverige. Bankerna ger ut nya kort och handelsföretagen uppdaterar sina betalterminaler.

Säker och snabb betalning

Genom att blippa kortet mot betalterminalen sker betalningen smidigt, säkert och snabbt. Att betala via sin mobiltelefon har vi kunnat göra sedan förra året då de stora aktörerna som Samsung Pay och Apple Pay klev in på den svenska marknaden. Inom en överskådlig tid kommer även Google Pay till Sverige. Än så länge är det små volymer, men med tiden kommer fler och fler att göra sina betalningar med mobiltelefonen. Såväl kontaktlösa kortbetalningar som dessa nya mobiltelefonbetalningar bygger på de etablerade kortnätverkens, Visa, Mastercard med flera, infrastruktur. Väl beprövade och fungerande betallösningar som fungerar internationellt.

”Om ett par år beräknas mer än 90 procent av alla transaktioner vara digitala”

Om ett par år beräknas mer än 90 procent av alla transaktioner vara digitala och den absoluta merparten kommer då vara baserad på de etablerade korten, fysiska eller integrerade i mobiltelefoner, appar eller andra enheter såsom klockor och armband. Med en så stor dominans finns alltid en risk och sårbarhet. Vi behöver av flera olika skäl konkurrens inom svensk betalningsinfrastruktur.

Konkurrens behövs

Handelsföretag, restauranger och hotell samt alla konsumenter måste ha alternativ när det blir störningar i ett betalningssystem, avgifterna blir för höga eller regler blir för diskriminerande eller för administrativa att upprätthålla. För att ha kostnadseffektiva, stabila och säkra betalningar i ett land behövs konkurrens i allra högsta grad.

”E-kronan skulle kunna vara ett bra komplement till privatägda betalningslösningar”

Det är därför ytterst välkommet att betallösningar som Swish utvecklas för den etablerade handeln. Även Riksbankens utvärdering av en e-krona är av stor vikt. E-kronan skulle kunna vara ett bra komplement till privatägda betalningslösningar, gynna konkurrens och valbarhet. I år kommer också ett nytt betaltjänstdirektiv på plats i Sverige.

Det digitala tåget

Syftet med detta direktiv, som är lika i hela EU, är att öppna upp för fler aktörer inom betalmarknaden och därmed öka konkurrensen. Vi har många duktiga företag på betalmarknaden i Sverige och förhoppningsvis fortsätter de att utveckla lösningar som gynnar såväl betalningsmottagare som konsumenter.

”I Sverige går utvecklingen extremt fort. Resten av världen ser på och förundras.”

I Sverige går utvecklingen extremt fort. Resten av världen ser på och förundras. Vissa kallar oss naiva. Digitala betalningar har nämligen också en baksida som vi ständigt måste beakta. Det är viktigt att vi får med alla på det digitala tåget, gammal som ung, landsbygd som storstad. Det medför också risker för tekniska störningar, integritets- och bedrägerihot som vi måste vara medvetna om och möta på ett omdömesfullt sätt.

Onekligen är digitala betalningar framtiden, men det krävs konkurrens för att vara hållbart.

Nästa artikel