Skip to main content
Start » Entreprenör » Nyföretagarna är vår framtid
Framtidens Entrepenör

Nyföretagarna är vår framtid

Foto: Unsplash.

Regeringen måste satsa mer på nyföretagande, utan nya företag I Sverige har vi ingen framtid. Framförallt nu då vi har drabbats hårt av Covid-19 är det extra viktigt att stötta de företagare som har det tuffast.

Harry Goldman

VD, NyföretagarCentrum Sverige

Foto: NyföretagarCentrum Sverige

Många av de statliga stödåtgärderna har varit positiva. Men stöttningen av nyföretagandet och stödet till enskilda näringsidkarna har i stort uteblivit, säger Harry Goldman, VD,  NyföretagarCentrum Sverige.

Egenföretagare och nyföretagare har tappats bort. Vi ser just nu ett kraftigt fall. Det behövs därför nu direkta åtgärder som stöttar nyföretagandet. Sverige har redan från början ett allt för lågt nyföretagande. Det vi sår nu är det som vi ska skörda sen, fortsätter Harry Goldman.

Egenföretagare och nyföretagare har tappats bort. Vi ser just nu ett kraftigt fall. Det behövs därför nu direkta åtgärder som stöttar nyföretagandet. Sverige har redan från början ett allt för lågt nyföretagande. Det vi sår nu är det som vi ska skörda sen, fortsätter Harry Goldman.

En viktig resurs

Det är nyföretagandet som skapar vår tillväxt och framtid. Det tar dock ofta tid att bygga upp ett nytt företag. Omsättningen är oftast låg vid själva starten. Detta har knappast blivit lättare nu under Coronapandemin. Många små företag har nu drabbats av minskade intäkter och en kraftigt minskad omsättning.

Det är därför helt ofattbart att det krävs en årsomsättning på minst 250 000 kronor för att få del av det statliga omställningsstödet, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige. Vi vet dessutom att det är många kvinnor och många utlandsfödda som har relativt låga omsättningar i sina företag. Men även dessa bidrar ju med skatteintäkter till stat och kommun.

Dessutom vet vi att de nya och små företagen är viktiga för jobben. Vi måste alltså underlätta för de personer som vill skapa sin egen försörjning och som bidrar till att Sverige utvecklas. Alternativet – försörjningsstöd och arbetslöshet är varken bra för företagarna själva eller för samhället som helhet. 

Hur blir det i sämre tider?

Många som startat företag de senaste åren är utlandsfödda. De är även oftast högutbildade. Fler än 70 procent av de som kommer till NyföretagarCentrum har en akademisk bakgrund. Att få anställning har trots detta varit svårt. 

Om det varit på detta vis i goda tider av högkonjunktur – då kan man tänka sig hur det blir i sämre tider.

Läs mer här.

Next article