Start » Entreprenör » Göran Lundwall – ”I Sverige är vi bra på startup men inte så bra på scaleup”
Entreprenör

Göran Lundwall – ”I Sverige är vi bra på startup men inte så bra på scaleup”

Göran Lundwall, vd och koncernchef på Almi Företagspartner. Foto: Almi Företagspartner

Vi bor i ett land med goda förutsättningar för entreprenörer att starta och driva företag. Faktum är att Sverige är det näst mest innovativa landet i världen.

Bara Sydkorea är bättre. I alla fall enligt nyhetsbyrån Bloombergs som varje år upprättar ett innovationsindex där de mäter sju olika faktorer, däribland forskning och utveckling, och sedan sammanställer resultatet från de 200 länder som ingår.

”Åtta av tio svenskar entreprenöriella affärsmöjligheter i sin närhet”

Just nu har vi dessutom en positiv konjunktur och en hög befolkningstillväxt som skapar gynnsamma förhållanden för företag. Det finns också en utvecklad infrastruktur, stabil ekonomi och en hög utbildningsnivå som bidrar till goda förutsättningar. Egentligen borde vi vara ännu mer entreprenöriella i Sverige än vad vi är. Enligt GEM-rapporten (Global Entrepreneurship Monitor) så ser åtta av tio svenskar entreprenöriella affärsmöjligheter i sin närhet. Samtidigt är det bara 8 procent som befinner sig i en tidig fas av företagande.

Vi saknar tillväxtambitionen

Goda förutsättningar alltså, men det finns också varningsklockor, framför allt vad det gäller tillväxtambitioner. Relativt få företag i Sverig växer, eller har tillväxtambitioner motsvarande de i jämförbara länder, enligt Entreprenörskapsforum. Sverige är numera ett land där vi är bra på startup men inte så bra på scaleup.

”Sverige är en förhållandevis liten marknad och vi är beroende av export”

Varför är svenska företag sämre på tillväxt? En anledning kan var att Sverige är en förhållandevis liten marknad och att vi är beroende av export. I Sverige står exporten för hela 45 procent av BNP, att jämföra med USA där den utgör 15 procent av BNP. För många företag är det nödvändigt att internationaliseras för att kunna växa. En annan anledning är kompetensfrågan. Många företag lyfter fram svårigheter med att anställa rätt kompetens som ett tillväxthinder.

Här finns en hjälpande hand

Yttterligare ett viktigt område är att arbeta med affärsutveckling och att hela tiden jobba med företagets affärsmodell. Av den årliga tillväxtundersökningen som Almi genomför framgår att var femte företag med tillväxtplaner är i behov av att arbeta med företagets affärsutveckling.

”Ju större potential för tillväxt desto mer resurser”

Det är bakgrunden till att vi nu i ökad grad riktar Almis resurser mot de utmaningar som tillväxtföretag står inför. Ju större potential för tillväxt desto mer resurser kan Almi satsa. Vi gör det genom ett antal nya tjänster som är särskilt utformade för att stödja företag med ambition och potential att växa. Eller scaleups som man också kan kalla denna typ av företag.

Nu lägger vi alltså till ytterligare åtgärder, som ska bidra till att fler startups blir scalups. Och att Sverige förblir ett land med goda förutsättningar för företag att växa.

Nästa artikel