Skip to main content
Start » Entreprenör » Günther Mårder – ”Sänk anställningskostnaderna – och ge fler ett jobb att gå till”
Entreprenör

Günther Mårder – ”Sänk anställningskostnaderna – och ge fler ett jobb att gå till”

Günther Mårder, vd på Företagarna. Foto: Pernilla Pettersson

När fler startar företag och expanderar befintliga verksamheter bidrar det till en positiv utveckling med fler jobb och ökad innovationskraft. Därför är goda förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag avgörande för att Sveriges ekonomi ska kunna växa och ge ett ökat välstånd till fler.

”Det gäller att röja undan de tillväxthinder som håller tillbaka småföretagen”

Med stora utmaningar på arbetsmarknaden där tusentals behöver ta klivet in på arbetsmarknaden är ett gott företagsklimat kanske mer angeläget än någonsin. Inte minst småföretagen, de som skapar fyra av fem nya jobb, är viktiga för att kunna möta de utmaningarna. Men då gäller det att röja undan de tillväxthinder som håller tillbaka småföretagen och höjer trösklarna in på arbetsmarknaden, varav ett utgörs av de mycket höga arbetskraftskostnaderna.  

Risken måste alltid vägas

När ett mindre företag ska anställa är det ett mycket stort beslut. I vågskålen finns de kostnader som är förenade med att nyanställa – som i sin tur vägs mot vilket potentiellt värde en ny medarbetare kan tillföra.

”Risken blir särskilt framträdande i mindre företag”

Likt andra investeringar innebär det en risk, som när den är väl avvägd kan bidra till stora värden, men även placera verksamheten i en sämre position jämfört med utgångsläget. Den risken blir särskilt framträdande i mindre företag där en enskild medarbetare kan utgöra en stor andel av de totala omkostnaderna.

Äntligen ett stöd för tillväxt

Därför är det glädjande att soloföretagare som anställer sin första medarbetare från och med årsskiftet får en sänkt arbetsgivaravgift, från dagens 31 till strax över 10 procent. Skattesänkningen, som även kallas ”växa-stödet” har funnits sedan början av 2017, men inledningsvis gällde den bara för enskilda näringsidkare.

Satsningen kommer dock med ett antal begränsningar. Exempelvis gäller den enbart för löner upp till 25 000 kr i månaden, är tidsbegränsad till 2021, och den som anställs måste arbeta minst 20 timmar per vecka.

Hopp om fler företag

Trots begränsningarna så är reformen ett välkommet steg som gör det billigare att anställa för de minsta företagen. Det skickar även en viktig signal som bekräftar att de höga arbetsgivaravgifterna utgör ett hinder för många företag som vill anställa – såväl som de positiva effekter som kan komma av att sänka dem.

Att den insikten finns ger hopp om fler förslag som kan underlätta för småföretagen som vill växa, men idag hämmas av den risk som höga arbetskraftskostnaderna medför.

Nu kan trösklarna sänkas

Med lägre anställningskostnader för ännu fler företag kan trösklarna för de som vill växa sina verksamheter sänkas ännu mer. När företag kan växa får fler ett arbete att gå till. Med fler i arbete minskar samhällets kostnader för arbetslöshet, samtidigt som skatteintäkterna – det som finansierar vår gemensamma välfärd – ökar.

”Det behöver vi helt enkelt mer av.”

Därför är sänkt skatt på arbete och företagande en minst sagt god investering som både gynnar företagen och samhället. Det behöver vi helt enkelt mer av.

Next article