Start » Entreprenör » Helena Fuchs – ”Molnet är nyckeln i framtidens affärssystem”
Entreprenör

Helena Fuchs – ”Molnet är nyckeln i framtidens affärssystem”

Helena Fuchs, Affärsområdesansvarig, Microsoft Dynamic. Foto: Microsoft

I takt med att digitaliseringsgraden ökar blir fler och fler organisationer medvetna om vikten av att göra förändringar i kärnverksamheten.

Affärsprocesser och de viktiga system som används för att hålla ihop verksamheten börjar ifrågasätts då de begränsar möjligheterna att skapa större kundengagemang och hantera de nya lagar som uppstår kring digitala affärsmodeller. Många av dessa system, i synnerhet CRM och ERP, är föråldrade och alldeles för komplicerade för dagens behov. Fragmenterade och ointelligenta affärsapplikationer, som inte ger en helhetssyn av verksamheten, resulterar i att kunder saktas ner i sin ambition att skapa bättre resultat

Nya funktioner, produkter och krav

Inget företag är statiskt och behovet av affärssystem kommer konstant att förändras. För att möta dessa krav måste implementeringstiden, från behov till färdig lösning, kortas ner. Företag har större behov av att kunna köpa vad de behöver just där och då för att sedan kunna skala upp eller ner i takt med förändringsbehovet. Det kan vara allt från fler användare, nya funktioner, nya krav från deras kunder till nya produkter eller nya försäljningskanaler.

De kan va skickliga var för sig men helt geniala tillsammans.

Vi måste därför lämna system som arbetar i så kallade silos och som inte samarbetar med varandra bakom oss och istället ta sikte på moderna, modulära och intelligenta applikationer. Applikationer som kan ha flera olika datakällor men ändå med en och samma affärslogik. Applikationer som är skickliga var och en för sig men helt geniala tillsammans.

En fundamental omvärdering

Ett företags tillväxttakt kommer i framtiden till stor del bero på vår egen förmåga att kunna överskrida nuvarande produktkategori-definitioner och affärsmodeller.

I framtiden kommer vi därför inte att upphandla affärssystem på samma sätt som vi känner till idag. Det handlar istället om att fundamentalt omvärdera vad som ska åstadkommas och sedan titta på verktyg och infrastrukturer som aktivt hjälper till att nå företagets målsättningar.

Molnet är nyckeln för att maximera sin digitala transformation

Molnet är nyckeln för att maximera sin digitala transformation och värdet av artificiell intelligens (AI) genom molnet är enormt. Kunder vill implementera AI i sina produkter och tjänster som exempelvis bot:ar och kognitiva tjänster. Med AI som en integrerad del av affärssystemen kommer man kunna få svar på frågor man tidigare inte ens visste om att man borde ställa. Förmågan att kunna sammanföra och förenkla stora mängder data, få insikter i realtid och med enkla visuella verktyg fatta rätt beslut är ovärderligt.

Förbättrad kundupplevelse

När AI byggs in i alla delar får vi möjligheten att förändra ett förväntat resultat med prediktiv analys.  Det i sin tur kan leda till ett minskat antal fel, förbättrad kvalité och tillföra en förbättrad kundupplevelse. Inga spekulationer eller magkänslor som styr utan beslut grundade på verklig information. Vi kan ta något så enkelt som en gatlampa som exempel. En gatlampa håller på att slockna och måste bytas ut. Systemet upptäcker automatiskt felet vilket rapporteras in för analys.

Vi har vi också effektiviserat och förkortat ledtiderna

AI fångar händelsen och skickar en rapport till en arbetare i närheten av lampan som enligt inventarieregistret har en ny lampa i bilen. Lampan kan nu bytas redan innan den blivit ett problem. Med hjälp av AI har vi också effektiviserat och förkortat ledtiderna genom att direkt skicka närmsta person med rätt reservdel till platsen.

Illustration av molntjänster. Foto: Pixabay

Vi går mot digitaliserade processer

Alla affärsprocesser kommer att bli digitala. Genom hela verksamheten och hela vägen ut till individen. Vi behöver därför investera i intelligenta system, system som automatiskt återkopplar information och händelser. Hela vägen från våra produktivitetsverktyg till våra verksamhetsstöd. Ett CRM fångar till exempel inte alla aktiviteter vi har med en kund men om vi lägger till data från social, marketing, produktivitetsverktyg som mail, leverans och fakturering och sedan använder AI som analytisk kraft, så kan vi inte bara skapa en 360-vy av vår kund.

Föreställ dig att skapa en offert baserad på kundinsikter

Vi ser också att de intelligenta, sammankopplade systemen ökar produktiviteten genom att användaren inte behöver hoppa mellan olika system. Föreställ dig att skapa en offert baserad på kundinsikter genom artificiell intelligens, en offert som automatiskt genererar rätt kundrabatt och rätt leveransdata från ett lagersaldo utan att ens lämna din e-postklient.

Vill göra sina anställda mer effektiva

Det har aldrig varit så tydligt att kunder blivit medvetna om att de måste bearbeta sin egen data och den gamla användningen av affärsapplikationer är inte en biljett till framtiden.

Det är här magin uppstår i att kunna konvertera data till AI.

Företagen vill heller inte bara automatisera sina affärsprocesser med verktyg som ERP och CRM. De vill integrera produktivitetsverktygen direkt i affärsprocesser för att spara tid och göra sina anställda mer produktiva. När företagen fortsätter att växa i komplexitet finns inte tid för klumpiga och begränsande integreringar. Siktet ställs istället in på gemensam affärslogik som är drivet i molnet – Det är här magin uppstår i att kunna konvertera data till AI.

Nästa artikel