Skip to main content
Start » Entreprenör » Digiboard Lead stärker företags digitala kompetens
Framtidens Entrepenör

Digiboard Lead stärker företags digitala kompetens

Foto: Digiboard Lead.

Små och medelstora företag kan ibland behöva lite draghjälp i sin digitaliseringsprocess. I Halmstad finns Digiboard Lead, ett projekt som stärker halländska företags digitala mognad och förändringskompetens.

– Vi initierade Digiboard Lead eftersom vi i rapporter kunnat se att svenska företags digitala mognad är relativt låg, endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital kompetens. Syftet med Digiboard Lead är att ge halländska företag ökad kunskap och verktyg för att kunna formulera en framtidsstrategi, en strategi som inkluderar digitalisering i företagets övriga strategi och som företagen själva kan använda när nya frågeställningar kring digitala möjligheter och utmaningar dyker upp, säger Elin Petersson, affärsutvecklare i Digiboard Lead på företagsinkubatorn HighFive i Halmstad.

Innovationsgrupp kopplas till de deltagande bolagen

De deltagande företagen stärker sin digitaliseringskompetens, får verktyg för att hantera framtida utmaningar och förhoppningsvis även motivation till att driva digitaliseringsfrågor på ledning- och styrelsenivå. Dessutom kopplas en innovationsgrupp med studenter från Högskolan i Halmstad till de deltagande bolagen. De arbetar dedikerat med en del av framtidsstrategin.

Skräddarsydd framtidsstrategi

Digiboard Lead är en uppföljning på Digiboard, ett projekt som HighFive tidigare bedrivit med finansiering från Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Digiboard Lead inleddes 2019 och tanken är att femton halländska företag ska ges möjlighet att delta i programmet.

– Vi inleder processen med en nulägesanalys av företagens digitala resa samt en digital skattning. Därefter inleds en omvärldsanalys där vi analyserar övergripande trender som berör hela samhället samt branschspecifika trender. I nästa steg inleds förändringsfasen då man analyserar sina nyvunna insikter och identifierar fem utmaningar som utgör grunden till företagets skräddarsydda framtidsstrategi, säger Elin Petersson.

Betrakta förändringen som en möjlighet

Digitalisering handlar om att förändra företags arbetssätt och tankesätt. Därför tar Digiboard Lead sikte på de deltagande företagens styrelsearbete. Halländska företag med mellan 10 och 50 anställda kan delta i Digiboard Lead. En tillväxtvilja, motivation att förändras och betrakta digitaliseringen som en intressant möjlighet är andra viktiga kriterier för att delta.

– Coronapandemin har verkligen aktualiserat syftet med Digiboard Lead. Krisen har utmanat många företags förmåga att anpassa sin verksamhet utifrån snabba omvärldsförändringar. Det är just den kompetensen vi vill stärka med hjälp av Digiboard Lead. Vi finns dessutom med som bollplank i företagets digitaliseringsarbete ett par månader efter avslutat projekt. De företag som hittills deltagit i projektet uppskattade verkligen möjligheten att få ett helikopterperspektiv på sin verksamhet, säger Elin Petersson.

Digiboard Lead finansieras av Tillväxtverket.

Next article