Skip to main content
Start » Entreprenör » Brygglån – en livlina i krisen
Framtidens Entrepenör

Brygglån – en livlina i krisen

Foto: Unsplash.

Efterfrågan på Almis nya Brygglån har varit mycket hög hela våren. Det är en av de möjligheter som Almi har för att stötta små och medelstora företag i kris. ”Vi på Almi förstår situationen som många företag befinner sig i och vår roll har aldrig varit viktigare”, säger Almis vice vd Sara Brandt.

Sara Brandt

Vice VD, Almi.

Foto: Johan Töpel

I samband med att coronakrisen bröt ut i Sverige i början på mars skedde samtidigt en dramatisk ökning av antalet företag som vände sig till Almi. Företagets ekonomi och likviditet blev ett växande bekymmer för många företagare.

– Efterfrågan gäller framför allt finansiering för att säkerställa företagets likviditet, men även stöd och rådgivning för att hantera den uppkomna situationen och för att förstå och simulera krisens effekter på kort och lite längre sikt. Både etablerade små och medelstora företag och startups har vänt sig till oss under krisen, säger Almis vice vd Sara Brandt.

Brygglån för att klara en svår period

Den 20 mars beslutade regeringen om en tilldelning på 3 miljarder kronor till Almis lånefond. Med stöd av denna satsning lanserade Almi kort därefter den 27 mars det nya Brygglånet. Brygglånet är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag och syftar till att överbrygga en period av svårigheter. Det riktar sig också till startups som bedöms ha stor tillväxtpotential och bärkraftighet efter krisen. Brygglånet ger möjlighet till förmånliga villkor såsom ränte- och amorteringsanstånd i 12 månader redan från start samt en lägre räntenivå än normalt. 

Efterfrågan på Almis lån är mycket hög, särskilt för det nya Brygglånet där det har kommit in 2800 propåer sedan lanseringen. Dessutom har en tredjedel av Almis befintliga lånekunder ansökt om anstånd med amorteringar. För att hantera det stora inflödet har Almi ökat personalstyrkan med erfarna rådgivare samt effektiviserat och digitaliserat delar av verksamheten.

Står på kundens sida i kriser

– Vi på Almi har funnits vid våra kunders sida i tidigare kriser och en hel del av oss har varit företagare eller företagsledare själva. Det gör att vi har stor förståelse för den situationen som många företag befinner sig i just nu, säger Sara Brandt.

Genom att analysera företagen som ansöker om lånen skaffar sig Almi en bättre förståelse för hur coronakrisen påverkat företagen. Det ger också ett viktigt underlag för att utveckla fortsatta insatser för att bistå små och medelstora företag.

– Vår data visar krisen påverkar alla men på olika sätt, säger hon. Vissa branscher är mycket hårt drabbade, som handel, hotell och restaurang och delar av tillverkningsindustrin. Andra finner nya affärsmodeller i krisen och vågar satsa. Våra Tillväxtlån ökar, utöver Brygglån och Mikrolån, vilket visar att det finns innovativa företag som planerar för tillväxt mitt i krisen.  

Digitaliseringen får extra fart

Almi har haft kontakt med tusentals företag sedan början av mars när coronahotet övergick till att bli coronakrisen. Och trots att krisen sannolikt blir långvarig, ser Sara Brandt redan nu hur den har påverkat och fortsatt kommer att påverka företagandet. Hon lyfter bland annat fram den snabba anpassningen till en ny verklighet som hon ser på många håll, inte minst digitaliseringen som fått en extra fart.

– Trots att det här tillhör en av de allvarligaste kriserna som vårt land upplevt ser vi samtidigt många organisationer ställa om till att agera i hyperfart. Förändringsprocesser och beteendeförändringar som var beräknade att ske över månader eller år tar plötsligt dagar eller några veckor, säger hon. 

Samtidigt betonar Sara Brandt Almis möjlighet att stötta företag som har det svårt just nu. 

– Om ditt företag var bärkraftigt före krisen, har fortsatt framtidspotential och vill utvecklas genom den här krisen lovar jag att vi på Almi kommer att göra vad vi kan. Vi finns i hela landet och delar gärna med oss av vår kunskap, våra erfarenheter och verktyg, säger hon.

Läs mer här.

Next article