Skip to main content
Start » Entreprenör » Aktiva investerare allt viktigare under krisen
Framtidens Entrepenör

Aktiva investerare allt viktigare under krisen

Foto: Unsplash.

När privat finansiering sinar i krisen har Almi Invest nu fått 400 miljoner att satsa på innovativa startups och tillväxtbolag. ”Det extra riskkapitalet ska gå till att klara de akuta kapitalbehov som uppkommit i startupsektorn men ger oss också möjlighet att göra fler nyinvesteringar i hela landet”, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson

VD Almi Invest

Foto: Almi

I ett läge där delar av det privata kapitalet drar sig tillbaka är riskkapitalbolaget Almi Invests ambition att öka investeringarna viktig för Sveriges startupsektor. Därför är de 400 miljoner kronor som Almi Invest tilldelades i slutet av maj som en del av regeringens åtgärdspaket ytterst välkommet.

Skapar möjligheter

– Det är oerhört glädjande att regeringen tillför kapital för att stötta framtidens startups och tillväxtbolag. Det betyder att Almi Invest kan investera i befintliga portföljbolag samtidigt som det skapar möjligheter för att öka nyinvesteringstakten i hela landet. Vi har en viktig och ibland avgörande roll att spela i kristider, säger Mikael Karlsson.

Rekordhöga investeringar hittills

Almi Invest förvaltar åtta regionala fonder samt en nationell GreenTech-fond på totalt cirka tre miljarder och investerar i innovativa och skalbara bolag. 2019 gjorde Almi Invest 144 ny- och följdinvesteringar i startup- och tillväxtbolag. Under årets första kvartal ökade investeringarna med rekord-höga 122 procent jämfört med 2019, och ökningen har fortsatt under april och maj.

– Ökningen under första kvartalet är inte speciellt coronarelaterad. I april och maj kan vi dock skönja en viss coronaeffekt, men det finns en underliggande stor efterfrågan på tillväxtkapital i tidiga faser även utan coronakrisen, säger Mikael Karlsson.

Läs mer här.

Next article