Start » Entreprenör » AI-baserad tjänsteutveckling vässar halländska företags konkurrenskraft
Sponsrad

AI är långtifrån bara ett storstadsfenomen. Även mindre och medelstora företag ute i landet kan använda artificiell intelligens för att stärka sin konkurrenskraft och vässa sin affärsmodell. I Halland driver Högskolan Halmstad och framtidsarenan HighFive satsningen AI.m som ger bolag möjligheten att genomgå en innovationsprocess med människocentrerad AI och datadrivna möjligheter i fokus.

– AI är ett kraftfullt verktyg som bland annat kan användas till att accelerera tillväxten eller effektivisera verksamheten i SME-företag. Vi ger de deltagande företagen möjlighet att, tillsammans med affärsutvecklare samt experter och forskare inom AI och tjänsteinnovation, genomgå en innovationsprocess som öppnar upp nya möjligheter, säger Anna Petersson, projektledare och ansvarig för Business Design för AI.m på HighFive, en kreativ och affärsdriven plattform för tillväxt i Halland.

Nya datadrivna affärsmöjligheter

Satsningen utgår från varje företags specifika utmaningar och målsättningen är att AI.m, som pågår i ett drygt halvår för respektive bolag, ska resultera i en prototyp av en AI-applikation som företagen därefter kan vidareutveckla.

–Ett syfte med AI.m är att länka samman vårt regionala näringsliv med Högskolan i Halmstads expertis inom AI och tjänsteinnovation och HighFives innovationsarena. Projektet ger de deltagande företagen en möjlighet att lyfta blicken och analysera sin verksamhet utifrån ett större perspektiv med hjälp av extern expertis som verkligen kan hjälpa dem att tillvarata och skapa nya affärsmöjligheter utifrån den data man samlat på sig, säger Anna Petersson.

Ny projektomgång startar i höst

Under våren har fem företag deltagit i den första, av fyra omgångar, av AI.m. Nästa omgång startar under hösten, med kickoff den 10 september. Till kickoffen är alla bolag som är intresserade av möjligheterna med AI och tjänsteinnovation välkomna. Samtliga företag som är verksamma i eller har en anknytning till Halland kan söka till projektet. Det enda kravet är att de deltagande företagen ska vara SME-företag med en omsättning på maximalt 100 miljoner kronor.

Vill hjälpa företagen att upptäcka nya möjligheter

– I det här projektet länkar vi samman AI och framförallt machine-learning med tjänsteinnovation och affärsutveckling, vilket ger en väldigt intressant innovationsprocess. Det sägs ofta att data är det nya guldet, en värdefull resurs som verkligen kan skapa nytta för företagen, men många vet inte hur de faktiskt kan nyttja det. Med AI.m. vill vi ge de deltagande företagen en innovationsinjektion som hjälper dem att upptäcka nya möjligheter. Vår målsättning är att bygga upp en AI-hubb i samarbete med högskolan där vi samlar studenter, forskare och entreprenörer. Tanken är att hubben ska fungera som en kompetenspool som företag kan använda sig av även när AI.m-projektet har avslutats, säger Anna Petersson.

Läs mer här.

Nästa artikel