Skip to main content
Start » EdTech » Så skapar vi tryggare klassrum
EQ

Så skapar vi tryggare klassrum

EQ för tryggare klassrum
EQ för tryggare klassrum
Foto: Peppy Pals

Framtidens klassrum

Var fjärde elev utsätts idag för kränkningar i skolan. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i flera år rapporterat om ökad psykisk ohälsa hos barn och unga. Att hantera naturliga känslor som oro och nedstämdhet är svårt nog för en elev. När majoriteten av eleverna dessutom upplever att de är stressade av skolarbetet och/eller utsätts för mobbning har vi ett stort problem. Genom att redan i en tidig ålder ge barn och elever möjlighet att öva på sin sociala och emotionella intelligens (EQ) vill Peppy Pals skapa en snällare skola.

– Att öva på EQ i tidig ålder har närmast magiska effekter, berättar Paulina Olsson, VD på Peppy Pals.

– Förutom de stora fördelarna för tryggheten i skolan, med mindre mobbning och kränkningar, så visar studier att EQ också förbättrar elevernas resultat i akademiska ämnen med i genomsnitt 11 procentenheter. Dessutom är EQ en av de färdigheterna som kommer vara mest efterfrågad på framtidens arbetsmarknad, fortsätter hon.

Varför pratas det inte mer om EQ?

Den frågan ställde sig World Economic Forum redan 2016 i sin rapport New Vision of Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology. Svaret var bland annat begränsad kunskap om fördelarna med EQ i kombination med en brist på lekfulla, och framförallt digitala EQ-produkter för utbildningssektorn.

Visa barn och elever att det är coolt att vara olika, och att alla är lika mycket värda.

Vi måste våga möta eleverna i den värld de befinner sig i och utgå från deras perspektiv. När Peppy Pals utvecklade sitt koncept tillsammans med psykolog Bodil Wennberg arbetade de nära både barn och vuxna för att säkerställa (i) att barnen tyckte materialet var lekfullt och engagerande, och (ii) att barnen kunde relatera till de visuella berättelserna. Ett annat viktigt moment var att ge de fem könsneutrala karaktärerna olika personligheter för att visa barn och elever att det är coolt att vara olika, och att alla är lika mycket värda.

digitala verktyg
Foto: Unsplash

Uppmuntras att våga

Studier Peppy Pals har gjort tillsammans med Uppsala Universitet har visat att genom att använda visuella och engagerande berättelser har eleverna lättare att relatera till situationerna i Peppy Pals scenarion och dessutom applicera färdigheterna i verkliga livet. Det här är även återkommande feedback från de pedagoger som redan kommit igång med Peppy Pals School, deras digitala läromedel för värdegrund som lanserades i februari i år.

Saadet Yilmas, 25, är en av de första användarna av Peppy Pals läromedel.

– Efter att ha tittat på Peppy Pals film Sammy hjälper till igår, var eleverna hjälpsamma mot varandra på lektionerna idag. De uppmuntrade varandra till att våga, berättar Saadet.

Varför är EQ så viktigt?

EQ är till skillnad från IQ en dynamisk färdighet. Forskning visar att det är fördelaktigt att ge barn möjlighet att öva på EQ redan från två års ålder för att nå långsiktiga resultat, och det kan med fördel göras både i hem och skola.

EQ är där miljöfrågan var för 10 år sedan.

Genom att låta de charmiga karaktärerna flytta in på skolorna vill Peppy Pals, med hjälp av engagerade pedagoger och kuratorer, utbilda ännu fler barn och elever i känslor och förmågor som självkänsla, empati och medmänsklighet. EQ är där miljöfrågan var för 10 år sedan. Många vet om att det är nödvändigt för barns långsiktiga välmående och framgång, och det är nu dags att vi alla agerar. Föräldrar, företag såväl som pedagoger. Det behövs en EQ-revolution nu.

Next article