Skip to main content
Start » EdTech » Så förbättrar vi elevers studiesituation
Digitala hjälpmedel

Så förbättrar vi elevers studiesituation

Mathleaks
Mathleaks
Foto: Mathleaks

Låt matteutbildningen anpassa sig till elevernas behov och studiesituation  med hjälp av digitala hjälpmedel.

– Utbildningen i matematik behöver bli mer tillgänglig för elever och möjliggöra studier även utanför klassrummet. Detta har dagens skola problem med att anpassa sig till och deras utbildning är alltför traditionell och statisk. Utbildningen har inte behovsanpassats utifrån elevers totala studiesituation vilket bör ske, konstaterar Jesper Mårtensson på Mathleaks som utvecklar digitala lärohjälpmedel i matematik.

Smarta appar

Han efterlyser ökat fokus på eleverna som ska lära sig ämnet vilket blir lättare med digitala hjälpmedel som lättanvända smarta appar i mobilen eller surfplattan.

– Digitaliseringen har nått långt om man använder dess fulla potential och relevans. Det finns alternativ till den analoga utbildningen och den hittills obligatoriska matteboken, men skolvärlden hänger inte med. Det kräver också högre innovationsgrad i digitala lärohjälpmedel vilket andra svenska aktörer än Mathleaks inte tycks klara av.

Digitala hjälpmedel behövs

Han menar att flertalet elever heller inte får tillräckligt med lärartid eller det stöd som skulle behövas. Digitala hjälpmedel som tillåter eleven att studera på egen hand är då till stor hjälp.

– Det råder lärarbrist och vi ser att den trenden ökar. Dessutom saknar ett antal lärare kvalificerad utbildning vilket påverkar undervisningen negativt.   

Mathleaks

Stort fokus bör ligga på studier utanför skolan

Utbildningen i matematik är oftast enbart analog och enligt Jesper Mårtensson alltför inriktad på det som sker i klassrummet. Studier utanför klassrummet får eleverna sköta själva efter bästa förmåga trots att de behöver stort stöd även efter skoltid menar han.

– I många ämnen och i synnerhet i matte, behöver elever studera minst lika mycket utanför som i klassrummet om inte mera. Det bör därför vara ett stort fokus på vad som sker efter och utanför skolan. Elever ska kunna studera mobilt på egen hand efter skoltid, vilket är möjligt med hjälp av digitala hjälpmedel som är direkt kopplade till elevens aktuella studier, är lättanvänt och som har lösningar och annat innehåll som är självinstruerande och studievägledande.

Next article