Start » EdTech » Studentvikarier får elever och lärare att haja kod
Sponsrad

Undervisningen i programmering blir mer givande och rolig när ämneslärarna undervisar eleverna tillsammans med kunniga och inspirerande ingenjörsstudenter.

Sedan 2018 är programmering obligatorisk i skolan från årskurs ett. Skolverket har på uppdrag av regeringen lagt in programmering i kursplanen. Skolans uppgift är att ge eleverna en möjlighet att utveckla en digital kompetens.

Tanken är att programmering främst ska ingå i matematik, naturvetenskap och teknik. Samhället kretsar kring teknik i allt större utsträckning och det är nog knappast en vild gissning att förutspå att grundläggande kunskaper i programmering sannolikt också kommer att efterfrågas i allt större utsträckning på arbetsplatser inom en snar framtid. Men det är inte alla lärare som har tillräcklig kunskap i programmering som det ser ut idag. Det har lett till att många skolor inte har kommit så långt i arbetet som man skulle önska. Skolan kan behöva hjälp på traven att komma igång med programmeringen genom smarta och effektiva samarbeten med universitetsvärlden, näringslivet och den privata sektorn.

Programmeringskunniga studenter

Ett nystartat initiativ är att låta ingenjörsstudenter hjälpa till ute i skolorna och tillsammans med ämneslärarna bedriva bra undervisning. Lärarna är experter på pedagogiken medan studenterna kan sin sak.

– Många studenter nappar på idén och tycker det är roligt att väcka intresse och nyfikenhet. De är en ovärderlig kunskapsresurs som behövs i skolan, förklarar Kristoffer Persson, vice vd och grundare av Studentvikarie.

Idén med att ta in studenter som vikarier i undervisningen i grundskolan startade för fyra år sedan.

– Vi tyckte att studenternas kunskap borde komma till nytta redan under studietiden och började fundera över hur vi kunde koppla ihop dem med skolan. Vi fann att duktiga studenter med olika ämneskompetenser helt enkelt passade bra in i skolans värld för att inspirera och driva undervisningen.

Samarbete med programmering som mål

Tillsammans med Haja Kod erbjuder Studentvikarie ett nytt koncept inriktat mot programmering. Principen med att involvera studenter är densamma men med fokus på just programmering.

– Samarbetet känns mycket spännande. Kunskaper i programmering blir allt viktigare och behöver introduceras på ett lustfyllt och roligt sätt i tidig ålder, menar Amelie Hellners Johnson, vd och grundare av Haja Kod.

Företaget, som har funnits i två år, arbetar med att introducera digitalt skapande och programmering för barn och vuxna. Hittills har man genomfört mer än 100 kurstillfällen där barn och vuxna får lära sig mer om programmering.

Känner du eller är du en student som vill sprida din digitala kunskap och vill ha en fot in i branschen? Läs mer här

God respons från skolorna

Innan studenterna tar steget in i klassrummet får de gå en digital utbildning med praktiska kunskaper och tips i bland annat ledarskap och hur man lägger upp en lektion.

– Vi har fått god respons från kommunerna och friskolor som bokar lärarvikarier via vår digitala plattform. Vi har redan 1500 studenter anslutna till appen och tillsammans undervisar de cirka 3500 timmar i veckan, fortsätter Kristoffer Persson.

Intresset för att koda är stort

– Vi vill ge fler chansen att börja koda och att haja kod helt enkelt. Vi vet att det finns ett stort intresse och engagemang ute i skolorna men att lärarnas kunskaper inte alltid räcker till. Vi lär ut ut grundläggande programmering med hjälp av Scratch, micro:bit samt grundläggande webbprogrammering.

Genom internutbildning och workshops lär man ut blockprogrammering som går bra att tillämpa i klassrummet.

– Inom programmering lär man sig genom trial and error, man behöver experimentera och göra lite fel för att lära sig och komma framåt, det är en viktig del i lärprocessen som vi uppmuntrar.

Alla är vinnare

– Skolan skapar ett uppdrag i vår app och den student som känner sig taggad att ta uppdraget, efter att ha gått vår digitala utbildning, signar upp sig på det. Det är verkligen win-win; skolan får den kompetens som behövs och den engagerade eleven drygar ut sin studentkassa, menar Kristoffer Persson.

Både han och Amelie Hellners Johnson är övertygade om att konceptet kommer att ge ringar på vattnet och få fler unga att intressera sig för programmering och också övriga tekniska ämnen.

– Vi vet att lektionerna i programmering brukar vara givande och lustfyllda. Vi har elever som ber våra studenter att komma tillbaka redan nästa dag för att lektionerna varit så roliga, vilket är bra betyg, avslutar Amelie Hellners Johnson.

Läs mer om hur du kan bidra här!

Nästa artikel