Start » EdTech » Så blir utbildningen jämlik
Sponsrad

Initiativen och riktlinjerna som regeringen har satt upp kring digitala verktyg i skolan handlar främst om att förtäta antalet digitala verktyg. Vi har tekniken men alldeles för ofta integreras den inte på rätt sätt.

Sverige är ett land som andra länder tjuvkikar på när det kommer till att införa digitala verktyg i skolan. Många kommuner och skolor är duktiga på att förvärva teknologi i olika former, men tänker inte lika mycket på de tekniska implikationerna och att det måste fungera i praktiken också.

– Dels måste skolorna se till att ha de tekniska förutsättningarna och de kompetensmässiga förutsättningarna hos personalen från början innan man tar sig an stora tekniska inköp. Det är viktigt att vara beredd på hur man ska använda tekniken i verksamheten. Och dels borde de se över sin nätverkskapacitet som många gånger inte fungerar tillfredsställande, säger Jesper Lundin på Dell Technologies.  

Två stora vinster

Det finns två dimensioner i varför det är viktigt att digitalisera skolan. Den ena är säkerställande av en jämlik utbildning i hela landet, där alla elever får samma förutsättningar vad gäller att utbilda sig på och tillgång till arbetsmaterial. Med hjälp av digitala plattformar blir det även enklare att ta fram standardisering av prov.

– Tidigare har vi haft en kraftig varians som många gånger har lett till segregering i skolorna. De digitala verktygen är ett väldigt bra sätt att säkerställa att alla elever får precis samma förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att eleverna i ett tidigt skede introduceras till de digitala plattformarna och lär sig jobba med dessa på daglig basis.

Den andra dimensionen är effektivisering för utbildningssektorn.

– Den operativa verksamheten i skolan uppnår många produktivitetsvinster när de väljer att lägga över en stor del av utbildningen till digitala plattformar. Man slipper framförallt en manuell pappershantering. Det finns även en miljöaspekt i detta i och med att man drar ned sitt användande av produkter som belastar miljön.

Titta på leverantörskedjan

Sverige är framstående när det kommer till att ta ansvar för vår miljö. För skolans del så handlar det om att dra ned på användandet av produkter som skapar ett miljöavtryck som inte är önskvärda. Där är digitala verktyg viktiga.

– Men också att man tittar på hur man köper in den här typen av produkter och verktyg. Där måste man säkerställa att även leverantörskedjorna uppfyller de miljöambitioner skolorna själva har vad gäller socialt ansvar i produktionerna och vad det är för material i dem. Man ska inte gå från att skövla skogar till att använda farliga kemikalier. Även den offentliga sektorn har en skyldighet att genom sin köpkraft upprätthålla en hållbar leverans. En aspekt är hållbara produkter som kan nyttjas över lång tid.

Nästa artikel