Skip to main content
Start » EdTech » Digitala hjälpmedel berikar inlärningen
Sponsrad

Skolorna i Sverige ligger långt fram när det gäller användning av digitala hjälpmedel i klassrummen. Det skapar förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig undervisning genom digitala verktyg på flera olika sätt.

– Det viktiga är hur datorerna används och att de kan användas på olika sätt. Då kan inlärningen förstärkas genom funktioner som läsplattor, kameror och pennor, som till exempel kan användas i projektsyften, säger Anna Josefson, produktchef på HP.

Datorer anpassade efter skolelever

HP har ett utvecklingsteam som fokuserar på att undersöka hur elever i olika åldrar, från förskola till gymnasiet agerar med datorer och hur deras behov ser ut. Skolor och elever behöver datorer som tål lite tuffare tag. Anna Josefson förklarar att barn och vuxna använder datorer på olika sätt och att barnen har en annan inställning till datorer. Datorer i skolan nöts på ett annat sätt än på exempelvis en vanlig arbetsplats. Förstärkta hörn med metall och bildskärm med metallram är exempel på förstärkningsåtgärder.

– De ska hålla under tre år. Vi jobbar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Forskning och utveckling

Ett exempel på HPs forsknings- och utvecklingsteams arbete är placeringen av kameran på en av sina 360 graders modeller som kan användas i tablet-läge. Efter att en fokusgrupp av elever fått visa hur de håller i datorn så placerades kameran så att elevernas händer inte täcker kameran. 

– Att ta hjälp av den faktiska målgruppen, eleverna i det här fallet, är a och o i att skapa anpassade verktyg.

Digitala hjälpmedel minska klimatpåverkan

Att minska fotavtrycket på klimatet genom att skapa enheter som drar mindre energi och håller länge är viktigt.

– Det är speciellt viktigt nu när Sveriges skolor använder så pass mycket digitala enheter. Exempel på åtgärder för att minska klimatpåverkan vid tillverkning av hårdvara är miljövänliga transporter, fabriker som ligger nära fabriksarbetarna så att de slipper pendla långa sträckor och längre hållbarhet på batterier.

Breddar inlärningsmöjligheter

Digitala hjälpmedel i undervisningen gör att det finns fler möjligheter att stötta elever med brister i språket, dyslexi eller andra behov.

– Digitalisering gör jätteskillnad. Den gör undervisningen flexiblare och bidrar med nya inlärningsmetoder. Den klassiska statiska undervisningen passar inte alla elever. Vi vill inspirera till ett livslångt lärande, avslutar Anna Josefson.

Next article