Start » EdTech » Programmeringen lägger onödig press på lärarna
Sponsrad

Programmering är en del av den digitala kompetens som Sveriges elever ska ges möjlighet att utveckla.

Samtidigt behöver lärarna förståelse för programmering för att kunna få med sig hela klassrummet på ett framgångsrikt sätt. Om det inte är genomtänkt är faran att man bara får med sig de elever som har med sig ett teknikintresse hemifrån. Det kan kännas som ett stort steg att börja lära ut programmering, men det finns hjälp att få!

Linnea Rothin, VD på Edvira, vill hjälpa lärare att introducera programmering i skolan på ett sätt som blir tillgängligt för alla elever. Kraven i den reviderade läroplanen har skapat en press på den enskilde läraren att både lära sig programmering och hitta rätt material för klassrumsmiljön. Edvira har tillsammans med Finspångs kommun tagit fram lektionsplaner inom flera ämnen som innehåller lärarhandledningar och bedömningsstöd – och nu vill de sprida det till resten av Sverige.

Hjälp på kommunnivå

Många lärare känner sig inte bekväma inför det nya momentet i uppdraget då de själva inte ännu har den nödvändiga kunskap som krävs för att kunna hjälpa eleverna. Lärarna ser heller inte hur de ska kunna hinna eller få plats med ytterligare ett moment i redan hårt belastade ämnen. Rothin säger att ansvaret för hur man ska gå tillväga för att ta in programmering i skolan måste lyftas till kommunnivå. Det är viktigt, menar hon att kommunen för en dialog med skolan hur de kan förstärka och hjälpa till i fortbildningen av lärarna.

Framgångar i Finspångs kommun

Programmering är en del av läroplanen främst inom matematik och teknik och i Finspångs kommun vill man satsa på att bli bäst i landet på att introducera programmering i skolan i flera ämnen. Edvira har tillsammans med kommunen tagit fram lärarhandledningar kopplade till kunskapskrav som dessutom täcker det centrala innehållet i programmering. Linnea Rothin berättar att de har anpassade övningar och kan följa eleverna från förskolan till gymnasiet. För de allra yngsta handlar det inte så mycket om ren programmering utan mer om problemlösning och logiskt tänkande.

Programmering bygger framtiden

Programmering är ett bra sätt att förstå digitala verktyg och att göra dem mer greppbara och kreativa – de ger möjligheter att identifiera lösningar på komplexa problem. Framförallt är det viktigt, säger Rothin att skapa ett undervisningsmaterial som är inkluderande och inte stereotypt.

– Genom att ge lärarna kunskap, verktyg och stöttning kan vi ge både lärare och elever en kul och utvecklande programmeringserfarenhet, säger hon.

– Edvira vill att alla lärare ska kunna känna sig säkra när de lär ut programmering.

Nästa artikel