Start » EdTech » Tid och fokus på undervisning
Sponsrad

Molntjänster för skola från Microsoft och Google ger valfrihet, enklare samarbeten och effektivare arbete. Genom att integrera befintliga skolsystem med de två namnkunniga molntjänsterna finns det mycket att vinna för skolans verksamhet. Genom att sy ihop skolsystem med de etablerade molntjänsterna Office 365 och Google G Suite kan skolor förenkla sina arbetsmoment och lägga fokus på rätt saker istället för teknik.

– Eventful kan till exempel integrera elevregistret med andra skolsystem och skapa bra och tidsbesparande dataflöden, säger Ola Melin, säljansvarig vid Eventful som förvaltar cirka 80 kommuners molntjänster för skolverksamheten.
Genom att utnyttja organisationens befintliga skoldata med molnets alla fördelar går det att förändra, förenkla och effektivisera skolans arbetssätt.  

Molntjänster är möjliggörare

Med lösningar som Microsoft Teams och Google Classroom finns många av de verktyg som lärare och elever behöver, samlade i en lättåtkomlig molntjänst. Genom att använda molntjänster kan elever och lärare ansluta med vilka enheter som helst.

– Med single-sign-on kan vi erbjuda en smidig inloggning där användaren loggar in på ett ställe och får åtkomst till alla skolsystem. Användaren får genom sin identitets rättigheter sedan åtkomst till alla de system som den användaren behöver komma åt.  

Digitala samarbetsytor

I samarbetsytor som Microsoft Teams och Google Teamdrives är det enkelt att dela information och kommunicera med andra.

– Digitala arbetsplatser bidrar till effektivare och enklare samarbeten i olika arbetsgruppskonstellationer i skolan. Eventful levererar en digital beprövad skolstruktur i Microsofts miljö. Haldor har utvecklat ett pedagogiskt verktyg och gränssnitt för lärare som är integrerat i Teams vilket erbjuder effektiv hantering av läroplanens innehåll kopplat till undervisningen. Eventfuls skolteam integrerat med Haldor Edu smälter samman till ett smart digitalt klassrum.

Laptop

Utbildning och support

För att skolorna ska kunna fokusera på att utbilda eleverna och inte behöva lägga tid på tekniken är det viktigt att det finns support som snabbt finns till hands för eventuella frågor eller problemställningar.

– Kommunen eller friskolekoncernen behöver ofta avlastning gällande IT-stöd, så att välja en leverantör som kan erbjuda bra och snabb support och utbildning är ett lyft för alla inblandade. Eventful kan utbilda i både Office 365 och G Suite, på plats eller online. Att frigöra tid är viktig, för tid är något alla har ont om, avslutar Ola Melin.

Faktaruta

Eventful är ett kunskapsföretag där de flesta medarbetarna har en bakgrund som lärare eller utvecklare vilket gör dem till experter på molntjänster för Sveriges skolor.

Få korta utbildningspass samt snabbsupport vid SETT-mässan i monter C:65, välkommen!
Eventful: [email protected]
010-2099001

Haldor: [email protected]
060-615555

Nästa artikel