Skip to main content
Start » EdTech » Därför har alla elever rätt till digital kunskap
Framtidens EdTech

Därför har alla elever rätt till digital kunskap

Maria Olsson
Maria Olsson
Maria Olsson, Projektledare och ansvarig för Makers Tour på Tekniska Museet. Foto: Anna Gerdén

När jag utbildade mig till lärare så var min dröm att få bidra till en skola som är lika för alla. Att alla elever skulle få samma chans till en likvärdig utbildning, oavsett vilka de är, var de bor, eller var de kommer ifrån.

Större delen av min tid arbetade jag i utsatta områden i Stockholm, men jag undervisade även i välbeställda innerstadsområden.

Med åren såg jag allt tydligare att alla barn inte ges samma möjligheter till kunskap. Skolverket rapporterade nyligen att skolsegregationen är en ödesfråga för framtiden. Detta blir extra tydligt på teknikområdet där elever till teknikprogrammet bara rekryteras ur en tredjedel av befolkningen. Även på universitetsnivå råder en social snedrekrytering, där framför allt barn till högutbildade föräldrar väljer ingenjörsutbildningar. Med tanke på att det under de närmaste åren befaras ett underskott på tiotusentals utbildade personer med teknisk och digital kompetens blir två mål extra angelägna:

  • Fler unga behöver utbildas inom teknik och programmering.
  • De som utbildas måste komma från alla grupper i samhället. När olika perspektiv möts uppstår ny kunskap och nya idéer. Mångfald bidrar till ett rikare samhälle.

Så kan elevers teknikintresse och digitala kompetens stärkas

Fast hur kan vi skapa intresse för teknik och programmering i unga år? Ett sätt är att ta tillvara på elevers inneboende nyfikenhet och ge dem möjligheten att upptäcka glädjen i teknik och programmering. Vår egen utbildningssatsning Maker Tour – programmering i skolan kan förhoppningsvis utgöra ett inspirerande exempel. Den går ut på att museets pedagoger besöker klasser med målet att lära ut, inspirera och stärka den digitala kompetensen hos elever i Stockholms utsatta områden under tre veckor. Även lärarna inkluderas för att få verktyg att stärka elevernas digitala kompetens. Utbildningspaketet innehåller lärarintroduktion, workshops i skolan och på museet, samt gratis lovverksamhet.

Ett av många sätt

På kort tid har initiativet rönt stort intresse långt utanför skol- och kulturvärlden. Utvärderingar visar också att både elever och lärare ökar sina kunskaper och sitt intresse för teknik och programmering. Liknande projekt har initierats i skolor i Kronoberg, Gävleborg och på Gotland. Det här är ett sätt väcka ungas intresse för teknik och bidra till en bredare rekrytering till tekniska utbildningar. Runtom i landet görs andra spännande satsningar på teknikutbildningsområdet.

Min övertygelse är att samarbete mellan olika samhällsaktörer är vägen att gå för att möta det framtida kompetensbehovet inom programmering och teknik. Tillsammans kan skola, kulturliv och näringsliv teama upp och göra skillnad. Flera olika parter som engagerar sig är starkare än en.

Next article