Start » Tillväxt » Digital kompetens i ledningen
Tillväxt Stockholm

Digital kompetens i ledningen

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG
Anna Eriksson, generaldirektör DIGG
Anna Eriksson, generaldirektör DIGG. Foto: Petra Berggren

Hur ska möjligheter inom digitalisering utnyttjas för en effektivare, mer tillgänglig och användarvänlig offentlig sektor?

Hur skapas samverkan mellan offentlig sektor, myndigheter och övriga delar i samhället för att förbättra och underlätta för oss användare? Se där ett par inte helt enkla frågor vår nya myndighet – DIGG, Myndigheten för Digital Förvaltning – hade på skrivbordet vid starten i september 2018.

Anna Eriksson, med bakgrund från IT-sektorn, fick som generaldirektör ansvar att bygga verksamheten och ta fram svaren på frågorna. Hon konstaterar att vi generellt kommit långt i hur digitaliseringens möjligheter nyttjas inom det offentliga. Att nivån samtidigt varierar och det finns mycket att göra för fortsatt utveckling och att ta tillvara möjligheterna.

– Att det varierar är ofta en ledningsfråga. Som ledare måste du känna dig trygg och våga utveckla, delegera, försöka och faktiskt även våga misslyckas. Digital utveckling är ett lagarbete där alla områden i verksamheten ska vara delaktiga. Det är inte ett ensamt ansvar för IT-avdelningen lika lite som en fråga enbart för ledningen. Men de senare måste ha kunskap och driva på, säger Anna.

En uppgift, en gång

För DIGG handlar det om att lyfta fram vilka stora möjligheter som kommer med digitalisering. Ta tillvara och dela erfarenheter från olika områden där den skapat utveckling och effektivisering. Anna tar musikbranschen som exempel. Där är möjligheterna enorma och sätten vi konsumerar musik har utvecklats och förändrats radikalt på bara några år.

Begreppet ”En uppgift en gång”, sätter fingret på ett grundkrav. Som användare vill jag inte behöva ge samma information gång på gång bara för att jag har kontakt med olika myndigheter. Med utvecklad digitalisering och koordination så kommer det inte behövas. I framtiden kommer vi även se den koordinationen mellan det offentliga och det privata, konstaterar Anna.

Koordination offentligt och privat

DIGG får en roll som nav i det erfarenhetsutbyte som blir en viktig del för att utveckla och koordinera den digitala kompetensen. En roll som blir ännu viktigare när offentligt och privat ska knytas ihop.

Vi ska vara med och driva den spännande utveckling som kommer och vill finnas med där det händer. Vi ska sprida kunskap och vara med som en del i utvecklingen och en resurs för både det offentliga och det privata, avslutar Anna.

Hur skapas samverkan mellan offentlig sektor, myndigheter och övriga delar i samhället för att förbättra och underlätta för oss användare? Se där ett par inte helt enkla frågor vår nya myndighet – DIGG, Myndigheten för Digital Förvaltning – hade på skrivbordet vid starten i september 2018.

Anna Eriksson, med bakgrund från IT-sektorn, fick som generaldirektör ansvar att bygga verksamheten och ta fram svaren på frågorna. Hon konstaterar att vi generellt kommit långt i hur digitaliseringens möjligheter nyttjas inom det offentliga. Att nivån samtidigt varierar och det finns mycket att göra för fortsatt utveckling och att ta tillvara möjligheterna.

– Att det varierar är ofta en ledningsfråga. Som ledare måste du känna dig trygg och våga utveckla, delegera, försöka och faktiskt även våga misslyckas. Digital utveckling är ett lagarbete där alla områden i verksamheten ska vara delaktiga. Det är inte ett ensamt ansvar för IT-avdelningen lika lite som en fråga enbart för ledningen. Men de senare måste ha kunskap och driva på, säger Anna.

En uppgift, en gång

För DIGG handlar det om att lyfta fram vilka stora möjligheter som kommer med digitalisering. Ta tillvara och dela erfarenheter från olika områden där den skapat utveckling och effektivisering. Anna tar musikbranschen som exempel. Där är möjligheterna enorma och sätten vi konsumerar musik har utvecklats och förändrats radikalt på bara några år.

– Begreppet ”En uppgift en gång”, sätter fingret på ett grundkrav. Som användare vill jag inte behöva ge samma information gång på gång bara för att jag har kontakt med olika myndigheter. Med utvecklad digitalisering och koordination så kommer det inte behövas. I framtiden kommer vi även se den koordinationen mellan det offentliga och det privata, konstaterar Anna.

Koordination offentligt och privat

DIGG får en roll som nav i det erfarenhetsutbyte som blir en viktig del för att utveckla och koordinera den digitala kompetensen. En roll som blir ännu viktigare när offentligt och privat ska knytas ihop.

– Vi ska vara med och driva den spännande utveckling som kommer och vill finnas med där det händer. Vi ska sprida kunskap och vara med som en del i utvecklingen och en resurs för både det offentliga och det privata, avslutar Anna.

Nästa artikel