Skip to main content
Start » Infrastruktur » Megaregionen som ökar konkurrenskraften
Västsvenska Visioner

Megaregionen som ökar konkurrenskraften

megaregionen
megaregionen
Foto: Pexels

Näringslivets konkurrenskraft är beroende av megastäder. Så är det i hela världen. För att stärka forskning, utveckling och i slutändan välfärden i Skandinavien pekar OECD på att transporterna mellan Oslo, Göteborg och StorKöpenhamn behöver utvecklas. Det konstaterar Tomas Ekberg som är chefsanalytiker vid Västra Götalandsregionen. 

Höghastighetstågen kommer bli viktiga

Enligt Tomas Ekberg blir höghastighetståg ett viktigt inslag i framtidens transporter i megaregionen. I media har det rapporterats mycket om höghastighetståg i Kina och Japan, men det är något som det satsas på världen över. Exempelvis byggs det idag nät för höghastighetståg även i USA som fortfarande kan ses som bilens förlovade land. Sträckan San Fransisco – Los Angeles kommer få höghastighetståg. Tågen ger transporter som inte orsakar så mycket utsläpp.

Vinsterna med megaregionen

Redan idag är utbytet i megaregionen Western Scandinavia omfattande. Konkreta exempel på det är att 2 700 företag i Göteborg ägs av norrmän och att många svenska ungdomar arbetar i Norge. Norrmän äger 10 procent av alla fritidshus i Västsverige och gör varje år över 1,2 miljoner gästnätter på hotell och liknande i Västra Götaland.

– Ju fler människor som finns på en plats, desto mer konkurrenskraftiga blir verksamheterna där, säger Tomas Ekberg.

Foto: Pexels

Dagens och framtidens verksamheter blir komplexare och innovationer är allt viktigare inslag. Tittar man på den här regionen går det att konstatera att det finns gott om innovativa företag och välutbildad arbetskraft i Oslo, Göteborg och StorKöpenhamn. När människor kan åka snabbare till varandra är det positivt för näringslivet.

– Som en jämförelse kan vi titta på att tåghastigheten som är snabbare idag än förr mellan Göteborg och Stockholm. Det gör att experter från ständerna träffas regelbundet, vilket är bra för den ekonomiska utvecklingen, berättar Tomas Ekberg.

Enorma effekter

Snabba pendlingsmöjligheter kommer i allt större utsträckning förvandlar mindre städer och samhällen till i att praktiken fungera som förorter till storstäderna. Då går det att skaffa bostad till överkomligt pris och smidigt pendla till storstaden. Många vinner på det.

– De som kan bo kvar men pendla till storstaden, tjänar pengar i stan, som de till stor del kommer spendera på orten där de bor, säger Tomas Ekberg.

Next article