Skip to main content
Start » Infrastruktur » Tänk smart i bygget av framtidens Göteborgsregion
Infrastruktur

Tänk smart i bygget av framtidens Göteborgsregion

Med en glödhet fastighetsmarknad och flera stora infrastruktursatsningar har regionen den mest intensiva tillväxttakten i modern historia.

Just nu pågår Nordens största stadsutvecklingsprojekt i Västsverige. En sådan kraftig utveckling kräver innovativa och hållbara lösningar för att säkra en socialt och miljömässigt hållbar stad. Här gäller det att både tänka och handla smart!

Behöver leverera hög livskvalitet

Regeringens strategi för hållbara städer pekar på att våra städer ska vara inkluderande och tillgängliga och erbjuda alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. De ska också erbjuda goda möjligheter till att enkelt leva ett vardagsliv och använda hållbara transportlösningar. Även FNs Agenda 2030 pekar ut riktningen mot hållbara smarta städer och samhällen.

”En smart stad är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar.”

En smart stad är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. Smarta städer behöver leverera hög livskvalitet och säkerställa att tekniken är anpassad till invånarna, och inte tvärtom. Ett sätt att göra detta är att bygga och styra resurser baserat på invånarnas mobilitet istället för att invånarna ska anpassa sig till färdigutvecklade koncept.

Glöm inte människan bakom

En viktig aspekt i skapandet av en smart stad är också att låta invånarna stå i centrum och vara delaktiga i framtagande av goda idéer och lösningar i utformningen av staden. Tyvärr ser vi ibland exempel på byggprojekt där man glömt att fokusera på människorna som ska bo i och använda staden.

”Vi måste våga testa och utveckla nya tankesätt”

För att den smarta staden ska vara möjlig krävs det att vi tar till oss ny kunskap. Vi måste våga testa och utveckla nya tankesätt, produkter och tjänster. För att få bästa möjliga genomslag krävs smarta processer och utnyttjar vi dessa rätt kan onödiga kostnader undvikas. Dubbelarbete och ineffektivitet får inte hindra innovativa lösningar.

En minskning med 82 procent

Byggprojekt kan ses som temporära fabriker och vi måste bli bättre på att ta med oss kunskapen från en sådan tillfällig fabrik till nästa. Att hantera stora utvecklingsområden smart medan de byggs minskar också frustrationen för dem som påverkas under byggtiden.

”Den typen av goda exempel bör vi lära oss av”

Det finns exempel på stora stadsbyggnadsomvandlingar där koordinerad samordning och logistik minskat transporterna med så mycket som 82 procent! Den typen av goda exempel bör vi lära oss av och dela vidare.

Fler positiva förebilder

En hållbar stad är till för sina invånare och besökare. Om medborgarna trivs fortsätter de förvalta staden mot en hållbar utveckling. Innovation ska därför utnyttjas för att utveckla den goda staden och vara grundbulten i byggandet av ett hållbart samhälle. Jag hoppas därför att vi kommer se många positiva exempel på smart tänkande i byggandet av framtidens Göteborg.

Next article