Start » Infrastruktur » Byggbranschen går i bräschen för klimatet
Västsvenska Visioner

Byggbranschen går i bräschen för klimatet

klimatet är viktigt för sveriges byggindustrier
klimatet är viktigt för sveriges byggindustrier
Från vänster: Birgitta Govén, hållbarhetsexpert på Sveriges Byggindustrier, Anna Lönn Lundbäck, regionchef Sveriges Byggindustrier Väst och Jörgen Johansson, ordförande för Byggföreningen Väst. Foto: Rosie Alm, Emelie Asplund och BI

Göteborg och Västsverige står inför en omvälvande tid. Västlänken kommer att avgöra framtiden på många plan. Staden ska växa, öppna sig mot omvärlden och effektivisera sin infrastruktur.

När projektet är klart och alla vägar, tunnlar och stationer byggts kommer det att underlätta för Göteborg att vara loket som drar Västsverige. Vi ska våga spänna bågen och samarbeta för att göra regionen och våra företag konkurrenskraftiga.

Resan kommer möta utmaningar att övervinna. Göteborgarnas tålamod och uppslutning är en. Det som konkret rör vår bransch är logistik för våra medlemmar under byggtiden. Och, inte minst, det som grävs upp ur marken.

Branschen påverkar klimatet

Förutsättningarna idag gör det svårt att återanvända överskott av schakt- och byggavfallsmassor. I princip klassas alla schaktmassor som inte används på samma plats i ett byggprojekt som avfall. Återanvändning medför ofta utdragna myndighetskontakter vilket resulterar i att en stor andel transporteras långt till olika deponier. För närvarande pågår arbete med uppdatering av lagstiftning och vägledningsmaterial och vi ser fram mot en avsevärd förbättring.

Vi på Sveriges Byggindustrier vet att vår bransch har stor klimatpåverkan varför vi också kan göra en viktig skillnad. Därför har vi nu tagit ansvar för implementeringen av ”Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg och anläggningssektor” som är initierat av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Målet är att byggbranschen ska bli klimatneutral år 2045.

Från ax till limpa

Låt oss bli ett exempel för andra. Till vår Färdplan är ett nittiotal företag, organisationer och kommuner anslutna. Vår ambition är att hela värdekedjan ska vara med, från ax till limpa. Ett hållbart tänkande ska implementeras redan i tidiga skeden, i kommunens detaljplaneprocess och därefter i konsulternas och arkitekternas programhandlingar. I efterhand är det svårt att ändra vare sig tanke eller material. Den cirkulära ekonomi som vi eftersträvar syftar till att material i största möjliga mån ska hushållas klokt, återanvändas och återvinnas.

Kompetenshöjning är viktig för oss. Hela kedjan ska ha kunskap om alla delar. Det rör kommuner, konsulter, arkitekter, materialleverantörer, beställare, byggentreprenörer och drift- och rivningsföretag. Alla.

Vänta inte på statliga direktiv

Med Färdplanen visar byggbranschen att det går att ta egna initiativ. Man behöver inte vänta på statliga direktiv eller kommunala bidrag. I gengäld kräver vi att politiker och myndigheter inte ska sitta och titta på. Vi vill ha tydligare förutsättningar, till exempel kring energianvändning, återanvändningsbara schakt- och avfallsmassor samt att avfallsreglerna förändras.

Vår modell är samverkan och eftersom vi har hela värdekedjan med oss kommer vi att lyckas. Nu är det upp till myndigheter, lagstiftare och kommunpolitiker att hänga med. Kan vi, kan andra.

Nästa artikel