Start » Utbildning » Så tar du dig ut i arbetslivet
Yrkeshögskolan

Så tar du dig ut i arbetslivet

LIA lärande i arbete
LIA lärande i arbete
Foto: Unsplash

En viktig hörnsten i yrkeshögskolans utbildningar är LIA, Lärande i arbete, där arbetslivet är med och beställer kompetensen. Det finns en tydlig koppling mellan utbildning och arbetsliv.

– Grundstrukturen för yrkeshögskolan är att arbetslivet ska beställa utbildningar till den efterfrågan på kompetens som de har, skolorna ska förpacka och leverera den. Det är ett viktigt fundament där de studerande får möta arbetslivet och den blivande yrkesrollen direkt, förklarar Ing-Marie Rosvall på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Med hjälp av LIA får man omsätta den teoretiska kunskap man skaffat sig samt att man får kunskap och kännedom om vilka krav som ställs på en i arbetslivet.

– LIA ska inte förväxlas med praktik, det är en kurs med kursmål. Det betyder att man omsätter kompetens och kunskap man fått, samt hittar nya kunskaper och kompetenser i arbetslivet som man tar med sig tillbaka till skolan igen för en bättre förståelse för den teoretiska delen som följer.

Arbetslivet blir alltmer engagerat

Utbildningarna blir bättre och bättre på att förbereda studerande inför LIA-kurserna. När man har gemensamma förväntningar blir det högre kvalitet på själva genomförandet.

Engagemanget hos arbetslivet blir allt större då alltfler börjar se möjligheterna i att kunna vara med och påverka kompetensen hos de som de senare kan komma att anställa.

– Arbetslivet vaknar i lite olika takt, beroende på hur branschen ser ut. En del är snabba med att se möjligheterna hur de kan kompetensförsörja sina organisationer och är väldigt aktiva i att se till att utbildningar kommer till stånd, medan andra branscher antar en mer långsam takt. Men alla går framåt.

LIA en viktig faktor

Yrkeshögskolans egna kvalitetsgranskningar visar att en stor anledning till varför studenterna väljer att studera på Yrkeshögskolan är just LIA. Det är även en avgörande faktor för de som önskar ändra inriktning på yrkeslivet då utbildningen inte kräver en så stor omställning.

Det är en unik möjlighet att skaffa sig både teoretiska och praktiska kunskaper på ett integrerat sätt och som ganska snabbt tar en ut i ett väntande arbetsliv. Du får chansen att i ett tidigt skede i utbildningen få nära kontakt med arbetslivet.

Nästa artikel