Många fördelar med digitala hjälpmedel i skolan

Självständigare och självsäkrare elever, bättre studieresultat och effektivare undervisning. Användandet av digitala hjälpmedel i skolan gagnar både lärare och elever. Och utvecklingen går framåt med nya lösningar. Användandet av digitala hjälpmedel i undervisningen har tagit en allt större plats. Idag finns det effektiva rättstavningsprogram och andra digitala hjälpverktyg som erbjuder språkstöd anpassade för datorer och … Fortsätt läsa Många fördelar med digitala hjälpmedel i skolan