Start » Utbildning » Många fördelar med digitala hjälpmedel i skolan
Sponsrad

Självständigare och självsäkrare elever, bättre studieresultat och effektivare undervisning. Användandet av digitala hjälpmedel i skolan gagnar både lärare och elever. Och utvecklingen går framåt med nya lösningar.

Användandet av digitala hjälpmedel i undervisningen har tagit en allt större plats. Idag finns det effektiva rättstavningsprogram och andra digitala hjälpverktyg som erbjuder språkstöd anpassade för datorer och webben. Rättstavningsprogram är idag ett vanligt och viktigt verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. Men det finns fler hjälpmedel att tillgå och som är effektiva och enkla att använda.

Hjälpverktyg utan dator

– Ett relativt nytt verktyg är läspennan. Det är ett hjälpmedel som inte kräver en dator. Man skannar in texten och får den sedan uppläst direkt med talsyntes. Den visar också skannade ord på skärmen. Verktyget gör läsaren mer självständig, säger Henrik Karlsson som är vd på Oribi, ett företag som i 20 år arbetat med att utveckla lättanvända digitala rättstavningslösningar för personer med läs- och skrivsvårigheter.

En del behöver talstöd från syntetisk röst när de läser. Talsyntes kan också användas som ett skrivverktyg.  Man får då uppläst ord, ljud och meningar samtidigt som man skriver.

Henrik Karlsson, VD Oribi. Foto: Nils Lockean

Verktyg anpassade för Google och Microsoft

– Det finns ett bra utbud av talstödsprogram idag. Framför allt finns det verktyg som erbjuder lösningar anpassade för de plattformar som den svenska skolan arbetar utifrån, som Google och Microsoft.

Henrik Karlsson vill också lyfta Glosboken.se. Det är ett digitalt verktyg som hjälper användaren att träna på språk och begrepp på ett lättsamt och individuellt sätt. Att ha kontroll över det man läser och skriver och själv kunna rätta en text med hjälp av ett rättstavningsprogram innebär många vinster.

Effektivare undervisning

– Framförallt blir eleven mer självständig och presterar bättre. Eleven blir också mer förtrolig med det skrivna språket. Det är själva kärnan.

Även lärarna har mycket att vinna på att arbeta i den digitala världen.

– Läraren får omedelbar respons på hur eleverna arbetar med texter och övningar. Läraren behöver inte avsätta tid för att rätta texter och närvara vid vissa inlärningsmoment. Digitala verktyg underlättar också distributionen av uppgifter till eleverna. Det effektiviserar undervisningen, avslutar Henrik Karlsson.

Läs mer om digitala hjälpmedel här.

Nästa artikel