Start » Utbildning » Läxhjälp: Steget in på arbetsmarknaden för många unga
Sponsrad

Läxläsning är något allt fler familjer väljer att ta in hjälp med. Marknaden för läxhjälp har vuxit kraftigt de senaste åren – vilket också inneburit att många unga fått ett meningsfullt arbete vid sidan av sina studier.

De senaste åren har marknaden för läxhjälp och privatundervisning, för elever i grundskolan och gymnasiet vuxit kraftigt. Många familjer ser läxhjälpen som ett sätt att få avlastning i vardagen – det kan vara svårt att få till tid för läxläsning efter att alla vardagsbestyr är avklarade.

Kan vara svårt att hjälpa till

Många familjer ser även värdet i att anlita en skicklig läxhjälp som har färsk kunskap i de ämnena som sitt barn läser. Uppgifterna i skolans olika ämnen kan vara av en helt annan karaktär än när föräldrarna själva gick i skolan. Det kan därför vara svårt att som förälder försöka hjälpa sina barn med skoluppgifter när man inte vet vilket sätt man ska ta sig an uppgiften på.

De vet vad en lärare förväntar sig av eleven.

Bortsett från att läxhjälp har blivit ett mycket positivt inslag i många familjers vardag, så har läxhjälpsföretagens tillväxt också skapat många arbetstillfällen. De som arbetar med läxhjälp är främst studenter från högskolor, universitet och gymnasieskolor som besitter goda kunskaper i de ämnen de bistår med läxläsning i. De har även en god insikt i vad läraren förväntar sig av eleven.

Läxhjälp – det perfekta första jobbet

Läxhjälpsmarknaden har inneburit att många yngre personer fått sitt första jobb. Ett meningsfullt och lärorikt arbete, några timmar i veckan vid sidan av studierna. För många är det också det första extrajobbet och det första mötet med arbetsmarknaden. Det finns väldigt få enkla jobb i Sverige, och konkurrensen om dessa jobb är hård – läxhjälpsföretagens tillväxt har därför varit av godo när det gäller möjligheten för unga att få ett extrajobb.

Ett av de största företagen som arbetar med läxhjälp i Stockholm är Allakando. De har nästan 5 900 ungdomar anställda, som hjälper över 26 000 elever varje år, det är bara ett exempel på hur stor marknaden för läxhjälp är. Ungdomarna får inte bara ett extrajobb som innebär lite extra pengar vid sidan av studiemedlet, utan även en viktig arbetslivserfarenhet som de kan skriva in i sitt CV.

läxhjälp privatundervisning
Foto: Unsplash

RUT-avdrag

År 2015 avskaffades möjligheten att göra RUT-avdrag för läxhjälp, det vill säga att göra avdrag på skatten om man anlitar ett läxhjälpsföretag. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska se över hur man kan bredda RUT-avdraget så att det ska omfatta fler tjänster. Om utredningen, och/eller politikerna, landar i slutsatsen att det ska gå att göra RUT-avdrag för läxhjälp är det rimligt att anta att ännu fler ungdomar då kommer kunna bli sysselsatta i läxhjälpsbranschen.

Nästa artikel