Start » Utbildning » Kreativitet och utmaning – recept för elevers framtidstro
Sponsrad

Hur inspirerar man elever att känna mod, bli mer kreativa och att tro på sin egen förmåga?

En av skolans viktigaste uppgifter är att uppmuntra unga människors tro på sina idéer och sin förmåga. Kreativitet, medarbetarskap, ämnesövergripande, mod och omvärld är centrala begrepp att arbeta med när det handlar om att utveckla elevers entreprenöriella förmågor i grundskolan.

En av skolans viktigaste uppgifter är att uppmuntra unga människors tro på sina idéer och sin förmåga. Kreativitet, medarbetarskap, ämnesövergripande, mod och omvärld är centrala begrepp att arbeta med när det handlar om att utveckla elevers entreprenöriella förmågor i grundskolan.

– Det handlar om att engagera lärarna och inspirera eleverna och få dem att hitta sina drivkrafter, säger Sofia Talborn Björkvi, verksamhetschef på Framtidsfrön.

”Varför ska vi lära oss det här?”

Hon understryker vikten av att erbjuda läromedel som hjälper lärare att integrera det entreprenöriella lärandet i sin dagliga undervisning. Inom organisationen fokuserar man exempelvis på att öppna uppgifter med en verklig mottagare utanför klassrummet. Det är viktigt att uppgifterna är matnyttiga och innehåller komponenter som vässar elevernas förmågor att arbeta i grupp samt utvecklar deras kommunikativa förmågor. Uppgifterna behöver även utgå ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva och driver sitt eget lärande.

Det handlar om att engagera lärarna och inspirera eleverna och få dem att hitta sina drivkrafter.

Jonas Åkesson
Sofia Talborn Björkvi,
Verksamhetschef, Framtidsfrön

Sofia Talborn Björkvi konstaterar att det finns många lärare som känner igen frågan ”Varför ska vi lära oss det här?”, och visst kan frågan kännas relevant om det man lär sig i skolan inte får någon verklighetsanknytning. Genom att skapa naturliga bryggor mellan klassrummet och omvärlden bidrar man till att elever möter omvärlden med självförtroende och med de förmågor som yrkeslivet efterfrågar idag. Det är också enklare för eleverna att inse att lärdomarna i skolan tjänar ett syfte för framtiden. Det ökar insikten om att undervisningen och lärdomarna i skolan är viktiga och relevanta för ett fortsatt yrkesliv. Arbetet syftar även till att stärka elevens självförtroende att våga tro på sina egen förmåga.

– Målet med insatserna är att ge unga drivkraft och motivation för framtiden, avslutar Sofia Talborn Björkvi.

Hon understryker vikten av att erbjuda läromedel som hjälper lärare att integrera det entreprenöriella lärandet i sin dagliga undervisning. Inom organisationen fokuserar man exempelvis på uppgifter med en verklig mottagare utanför klassrummet. Det är viktigt att uppgifterna är matnyttiga och innehåller komponenter som vässar elevernas förmågor att arbeta i grupp samt utvecklar deras kommunikativa förmågor. Uppgifterna behöver även utgå ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva och driver sitt eget lärande.

– Målet med insatserna är att ge unga drivkraft och motivation för framtiden, avslutar Sofia Talborn Björkvi

Nästa artikel