Start » Utbildning » Digitalt utanförskap – en samhällsfara
Sponsrad
avatar

Niclas Eriksson

vd Elgiganten

Foto: Jenny Lagerqvist

Enligt Internetstiftelsen står idag ca 1 100 000 svenskar helt eller delvis utanför det digitala samhället. Det är ett stort problem för samhällets utveckling och något alla måste bidra till att lösa.

Ett företag som jobbar för ett minska det digitala utanförskapet är Elgiganten, de har bland annat startat en oberoende fond som stöttar olika initiativ som ska ge alla möjlighet att ta del av teknikens magiska värld.

– För många innebär teknik och digitala tjänster en förenklad och mer effektiv vardag, men alla har inte möjlighet att använda tekniken till sin fördel. Vi har under de senaste åtta åren kartlagt hur kunder använder teknikprodukter, där ser vi att brist på tillgång till, eller kunskap om, teknik och digitala verktyg skapar ett utanförskap i samhället, förklarar Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Elgigantens rapporter visar att vissa grupper i samhället är särskilt utsatta för det tekniska och digitala utanförskapet.

Årets undersökning visar tydligt att den tekniska utvecklingen går för fort för somliga, det skapar klyftor och utanförskap i samhället. Produkterna blir mer komplexa, i snitt använder man idag bara 45 procent av produkternas finesser. I samtal med våra leverantörer uppmuntrar vi utveckling av mindre komplexa produkter som kan bli betydligt billigare, så även de med mindre ekonomiska resurser kan bli digitala.

Skolelever drabbas hårt

Det digitala utanförskapet innebär även att många skolelever kommer från hem utan digital uppkoppling eller digital kunskap.

Det kan vara en så enkel sak som att inte få reda på att barnet ska ha med sig matsäck till en utflykt dagen efter.

– Det är ett stort problem för eleverna då mycket information kopplad till skolarbetet bara görs tillgängligt på skolplattformar så som SchoolSoft. Kommer eleven inte in där hemifrån blir det ofta omöjligt att göra läxorna.

Ett annat problem blir att föräldrarna inte nås av viktig information som rör barnens skolgång och fritidsaktiviteter.

Alla kan göra något

Niclas Eriksson menar att ingen kan göra allt för att undanröja det digitala utanförskapet, men alla kan göra något. Från samhället sida ser han gärna initiativ som att skolor öppnar upp och gör digitala medel tillgängliga för barn och föräldrar som saknar kunskap om, eller tillgång till, den teknik som krävs.

Det Elgiganten kan göra är att, förutom att stötta initiativ som läxhjälpen och maskrosbarn med produkter och kunskapsstöd, göra deras varuhus till informationsnoder.

– Det är viktigt att alla som vill använda teknik har någon att rådfråga, och där kan alla leverantörer av digitala verktyg göra skillnad, avslutar han.

Nästa artikel