Start » Utbildning » Alla barn ska ha rätt till digitala hjälpmedel
Sponsrad

Fler barn och unga med läs- och skrivsvårigheter har bättre möjligheter att klara skolan om de får tillgång till digitala hjälpverktyg i ett tidigt skede i livet.

Idag finns ett varierat utbud av hjälpmedel för skolelever som behöver extra stöd med att läsa och skriva. Program med talsyntes samt rättstavningsverktyg är exempel på hjälpverktyg som underlättar inlärningen och även stärker självförtroendet.

– Den svenska skolan bygger på att eleverna ska kunna läsa och skriva, har man läs- och skrivsvårigheter är det ett problem som lätt kan få negativa effekter, säger Henrik Karlsson, vd på Oribi som utvecklar digitala verktyg som underlättar inlärningen.

Skolan har ett stort ansvar

Behovet av stöd kan se mycket olika ut och det finns också målgruppsanpassade hjälpverktyg vilket är viktigt att känna till.

– De olika digitala verktygen är en utökad resurs och ett bra komplement till de traditionella rättstavningsprogrammen som finns att tillgå.

Henrik Karlsson menar att det är skolans uppgift att erbjuda hjälpverktyg och se till att de är tillgängliga för de elever som är i behov av dem. Han understryker att föräldrastödet är av stor betydelse och att även elevens inställning i frågan har stor relevans. Att snåla in på hjälpmedel är fel väg att gå.

Tidig insats underlättar inlärningen

En rättvis utbildning kräver att de som behöver extra stöd får det och då är digitala hjälpmedel ett bra komplement.

Det är också av högsta vikt att olika hjälpmedel inte på något vis stigmatiseras utan presenteras på ett positivt sätt. Här har lärare och specialpedagoger en betydande roll.

Samma förutsättningar

– Det är en stor fördel i samhället att kunna läsa och skriva bra därför är det oerhört viktigt att alla elever får den hjälp de behöver och har rätt till. När man möter en före detta elev som säger ”Utan era hjälpmedel hade jag inte klarat av mina universitetsstudier” får man en bekräftelse att det stämmer, avslutar Henrik Karlsson.

Nästa artikel